Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 01 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Baru.


H.C.L. nr. 02 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 03 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de acordare a calificativului final al evaluării performanţelor profesionale ale secretarului comunei.


H.C.L. nr. 04 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu domnul Sălăşan Petru.


H.C.L. nr. 05 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu domnul Bolesc Precup-Gheorghe.


H.C.L. nr. 06 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu domnul Jitea Petru.


H.C.L. nr. 07 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unui imobil-teren, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 08 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii cu S.C. Pregoterm S.A. a unui contract de servicii având ca obiect prestarea activităţii de depozitare a deşeurilor menajere în Depozitul Municipal Căprişoara situat pe raza municipiului Vulcan.


H.C.L. nr. 09 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesităţii şi oportunităţii unei investiţii privind producerea energiei electrice şi termice din resurse regenerabile destinată consumului propriu al instituţiilor publice din comuna Baru, judeţul Hunedoara, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin accesarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", Domeniul Major de Intervenţie 2: "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi".


H.C.L. nr. 10 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a domnului Răducanu Daniel, Primarul Comunei Baru.


H.C.L. nr. 11 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 10/ 2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare.


H.C.L. nr. 12 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială.


H.C.L. nr. 13 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 11/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru.


H.C.L. nr. 14 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 12/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public Baru.


H.C.L. nr. 15 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 10/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului public de salubrizare Baru.


H.C.L. nr. 16 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului de transport public local Baru.


H.C.L. nr. 17 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 83/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat Baru.


H.C.L. nr. 18 din 31 ian 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2010.


H.C.L. nr. 19 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 20 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Renovarea, dotarea şi modernizarea căminului cultural din localitatea Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara", parte componentă a proiectului "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea căminului cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 21 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara", parte componentă a proiectului "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea căminului cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 22 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Îmbrăcăminţi bituminoase pe străzile din localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara", parte componentă a proiectului "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea căminului cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 23 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de consultanţă în vederea implementării proiectului "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea căminului cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 24 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de consultanţă şi management proiect pentru un proiect privind producerea energiei electrice şi termice din resurse regenerabile destinată  consumului propriu al instituţiilor publice din comuna Baru, judeţul Hunedoara, în vederea obţineri unei finanţări nerambursabile prin accesarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", Domeniul Major de Intervenţie 2: "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi".


H.C.L. nr. 25 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Amenajare şi modernizare sală activităţi cultural-educative".


H.C.L. nr. 26 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Baru cu Asociaţia "Veteranmont" România în vederea popularizării şi practicării diferitelor forme de turism, de către Asociaţia Veteranmont în spaţiul pus la dispoziţie de către Consiliul Local Baru.


H.C.L. nr. 27 din 19 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drumuri comunale din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 28 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire nr. 111/ 31/ 25.02.2010 pentru atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea căminului cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 29 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a Primarului Comunei Baru.


H.C.L. nr. 30 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Suplimentarea alimentării cu apă potabilă a satelor Baru şi Petros din sursa Bulbuc cu sursa Pârăul Rece".


H.C.L. nr. 31 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Amenajare şi modernizare sală activităţi cultural-educative".


H.C.L. nr. 32 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesităţii şi oportunităţii investiţiei "Realizare drum forestier în comuna Baru, judeţul Hunedoara", prin accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa Prioritară I, Măsura 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii".


H.C.L. nr. 33 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii: "Realizare studii tehnice, elaborare studiu de fezabilitate şi consultanţă, pentru proiectul realizare drum forestier din comuna Baru, judeţul Hunedoara", prin accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa Prioritară I, Măsura 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii".


H.C.L. nr. 34 din 28 feb 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii "Amenajare şi modernizare sală activităţi cultural-educative".


H.C.L. nr. 35 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren, proprietatea publică a comunei Baru pentru implementarea Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti".


H.C.L. nr. 36 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de realizare de studii tehnice şi proiectare pentru proiectul "Producerea energiei electrice şi termice din resurse regenerabile destinată consumului propriu al instituţiilor publice şi iluminatul public din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 37 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii incluse în Programul multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor din comuna Baru pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 38 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada aprilie 2010 - octombrie 2010.


H.C.L. nr. 39 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 40 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru cu autorităţile locale, organizaţii non-guvernamentale, persoane fizice şi juridice în vederea constituirii unei asociaţii în scopul implementării Axei Leader în Ţara Haţegului.


H.C.L. nr. 41 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea demolării unor construcţii, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 42 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea investiţiei "Amenajare hidroenergetică Baru".


H.C.L. nr. 43 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire nr. 1037/ 29.03.2010 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect "Realizare studii tehnice, elaborare studii de fezabilitate şi consultanţă pentru proiectul realizare drum forestier în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 44 din 30 mar 2010 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru, judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.