Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

15 Iulie 2019

Concurs ocupare funcţie contractuală vacantă de inspector clasa IA

la Biroul Financiar-Contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.

 

         Primăria Comunei Baru, judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector clasa 1A, la Biroul financiar-contabil, achiziţii publice protecţia mediului, deservire, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie;


         Condiţiile specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă(studii economice);
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minim 9 ani.


         Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Baru, judeţul Hunedoara, în data de 05.08.2019 ora 1000 - proba scrisă şi în data de 06.08.2019 ora 1000 –interviul.

         În vederea participării la concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la articolul 6 alin. 1 din H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

         Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei Comunei Baru şi la nr. de telefon 0254778003.

 

 

20 Decembrie 2018

Concurs ocupare funcţie contractuală vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Asistenţă Socială.

 

Primăria Comunei Baru, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector clasa I grad profesional superior, la Compartimentul Asistenţă Socială.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Baru, judeţul Hunedoara, după cum urmează:

- depunerea dosarelor de candidat până în data de 12 decembrie ora 12:00;

- proba scrisă în data de 20 decembrie 2018, ora 10:00;

- interviul în data de 21 decembrie 2018, ora 10:00.

 

Pentru accesarea documentului original scanat click pe acest link.

Detalii suplimentare puteţi obţine accesând publicarea anunţului pe posturi.goc.ro (click pe acest link).

 

         Concursuri finalizate (arhivă).