Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 51 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea editării ghidului comunei Baru.


H.C.L. nr. 52 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2004.


H.C.L. nr. 53 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind suplimentarea cotei lunare de motorină pentru IFRON.


H.C.L. nr. 54 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii comunale Baru.


H.C.L. nr. 55 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea nivelului contribuţiei pe anul 2004 a comunei Baru la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate.


H.C.L. nr. 56 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordarea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui spaţiu proprietatea publică a comunei Baru, cultului "Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea" - comunitatea din satul Livadia.


H.C.L. nr. 57 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru execuţia obiectivului de investiţii: "Alimentare cu apă a satelor Baru, Livadia şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 58 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind atribuirea contractelor de servicii "Verificare proiect tehnic pentru cerinţele A1, A2 şi Is, caiete de sarcini, detalii de execuţie şi documentaţie pentru autorizaţie de construire pentru obiectivul Alimentare cu apă a satelor Baru, Livadia şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 59 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind avizarea documentaţiei "Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal Ţara Haţegului - Geoparcul dinozaurilor".


H.C.L. nr. 60 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea achiziţionării unui microbuz.


H.C.L. nr. 61 din 28 oct 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada 01.11.2004 - 30.04.2004.


H.C.L. nr. 62 din 30 nov 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2004.


H.C.L. nr. 63 din 30 nov 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru Pomul de Crăciun 2004.


H.C.L. nr. 64 din 30 nov 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea unor taxe pentru prestări servicii la cererea cetăţenilor de către compartimentul agricol.


H.C.L. nr. 65 din 30 nov 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al comunei Baru" domnului profesor Rahotă Trandafir.


H.C.L. nr. 66 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind


H.C.L. nr. 67 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2005.


H.C.L. nr. 68 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de acordare a calificativului evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Baru.


H.C.L. nr. 69 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea reparării apartamentului de serviciu, proprietatea publică a comunei Baru, situat în comuna Baru, strada "Prof. dr. Şt. Gârbea", nr. 222, et. 2, apt. 3.


H.C.L. nr. 70 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind atribuirea contractului de lucrări: Realizarea "Alimentare cu apă a satelor Baru, Livadia şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 71 din 30 dec 2004 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind atribuirea contractului de servicii: "Inspector de şantier pe perioada implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu apă a satelor Baru, Livadia şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.