Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 01 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2005.


H.C.L. nr. 02 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2006.


H.C.L. nr. 03 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Baru.


H.C.L. nr. 04 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul de la Biblioteca comunală Baru.


H.C.L. nr. 05 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea şi utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri, mobile ori imobile.


H.C.L. nr. 06 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Baru.


H.C.L. nr. 07 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public local de alimentare cu apă şi de canalizare Baru.


H.C.L. nr. 08 din 17 ian 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea includerii în domeniul privat al comunei Baru a unui autoturism Dacia Super Nova transmis fără plată de Senatul României.


H.C.L. nr. 09 din 23 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: "Canalizare menajeră în localităţile Baru şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 10 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare Baru.


H.C.L. nr. 11 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru finanţarea activităţii Asociaţiei sportive "Streiul Baru".


H.C.L. nr. 12 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 3/ 2006 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Baru.


H.C.L. nr. 13 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 51/ 2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006.


H.C.L. nr. 14 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii sălii de sport de la Şcoala generală Petros, proprietatea publică a comunei Baru.


H.C.L. nr. 15 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea taxei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.


H.C.L. nr. 16 din 28 feb 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 700 lei din bugetul local cu ocazia zilei de 8 martie.


H.C.L. nr. 17 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării investiţiei "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Livadia".


H.C.L. nr. 18 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Livadia".


H.C.L. nr. 19 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării investiţiei "Alimentare cu apă a satului Valea Lupului".


H.C.L. nr. 20 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă a satului Valea Lupului".


H.C.L. nr. 21 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării investiţiei "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Valea Lupului".


H.C.L. nr. 22 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Valea Lupului".


H.C.L. nr. 23 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării investiţiei "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Petros, Petros, zona Broţoni - Valea Streiului".


H.C.L. nr. 24 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Construire reţea canalizare şi staţie epurare în satul Petros, zona Broţoni - Valea Streiului".


H.C.L. nr. 25 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările de interes comunitar pe perioada 15.03.2006 - 15.09.2006.


H.C.L. nr. 26 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea taxei de închiriere a veselei, proprietate privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 27 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordul consiliului local pentru deschiderea unui punct de lucru de informare europeană în sediul Bibliotecii comunale Baru.


H.C.L. nr. 28 din 15 mar 2006 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii construcţiilor în suprafaţă totală de 4.984 metri pătraţi, proprietatea publică a comunei Baru, situate în comuna Baru, sat Baru nr. 405.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.