Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 53 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local al comunei Baru în scopul achiziţionării unui defibrilator pentru substaţia Pui, aferentă Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara.


H.C.L. nr. 54 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2007.


H.C.L. nr. 55 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Baru a proiectului "Finalizare Cămin Cultural, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 56 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de activitate a Căminului Cultural Baru.


H.C.L. nr. 57 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind păstrarea destinaţiei Căminului Cultural Baru pentru o perioadă de 15 ani.


H.C.L. nr. 58 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local pentru executarea de marcaje pentru reperele turistice din comuna Baru.


H.C.L. nr. 59 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, proprietatea publică a comunei Baru, Asociaţiei "Salvital" Hunedoara.


H.C.L. nr. 60 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 61 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind includerea în domeniul privat al comunei Baru a terenului intravilan în suprafaţă de 4737 m2 înscris în CF nr. 1342 Livadia de Câmp, nr. top. 2338/ 3, 2493, 2494, 2495, 2492/ 2, 2492/ 1 şi 2338/ 2/ 1.


H.C.L. nr. 62 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui contract de servicii cu Universitatea din Petroşani.


H.C.L. nr. 63 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu 34,35m2, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 64 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Comunei Baru cu Consiliul Local al Oraşului Haţeg şi consiliile locale ale comunelor: Bretea Română, Densuş, General Berthelot, Pui, Rîu de Mori, Răchitova, Sântămăria Orlea, Sălaşu de Sus, Sarmisegetuza şi Toteşti în scopul accesării de fonduri în cadrul Programului PHARE 2005 CES - "Schema de investiţii pentru sprijinirea sectorului public în sectoarele prioritare de mediu.


H.C.L. nr. 65 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei constituită în baza art. 6 alin. 1 din Legea nr. 198/ 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale.


H.C.L. nr. 66 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Amenajare spaţii verzi în comuna Baru, judeţul Hunedoara" în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin amenajarea de spaţii verzi în localităţi".


H.C.L. nr. 67 din 31 iul 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru programul multianual prioritar de mediu şi gospodărire a apelor "Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, Someş, Mureş, Prut, Siret şi în municipiul Ploieşti, subprogramul "Canalizarea menajeră în localităţile Baru şi Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara"".


H.C.L. nr. 68 din 13 aug 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Alimentare cu apă a localităţii Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 69 din 13 aug 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Baru a proiectului "Alimentare cu apă a localităţii Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 70 din 13 aug 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare spaţii verzi în comuna Baru, judeţul Hunedoara" în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.


H.C.L. nr. 71 din 13 aug 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Baru a proiectului "Achiziţionare malină de transport gunoi şi europubele" în cadrul Programului PHARE Ro 2005/ 017-553.01.03 şi PHARE 2006/ 018-147.01.03 Reforma Sectorului Administraţiei Publice, Componenta 3: Schema de grant pentru finanţarea proiectelor la nivel local pentru întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a gestiona servicii descentralizate (Linia bugetară Ro 2005/ 017-553.01.03 şi Ro 2006/ 018-147.01.03.02.03).


H.C.L. nr. 72 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind reluarea procedurii de atribuire prin licitaţie publică a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, documentaţii tehnice pentru obţinerea/ prelungirea autorizaţiei de construire, avizelor şi acordurilor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului + execuţia de lucrări" pentru obiectivul de investiţii "Construire drumuri forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 73 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2007.


H.C.L. nr. 74 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru Programul - Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, subprogramul "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Baru din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara"


H.C.L. nr. 75 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Baru a Programului - Reabilitare şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, subprogramul "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Baru din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 76 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind mandatarea Primarului Comunei Baru pentru semnarea convenţiei privind stabilirea modului de finanţare şi implementare a Programului - Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, subprogramul "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Baru din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 77 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Elaborare proiect tehnic" pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă în comuna Baru din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 78 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Cominei Baru cu Grupul de iniţiativă "Valea Lupului" din comunitatea minieră Baru pentru realizarea microproiectului "Renovare Cămin Cultural Valea Lupului".


H.C.L. nr. 79 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Comunei Baru cu Grupul de iniţiativă "Grădiniţa Baru" din comunitatea minieră Baru pentru realizarea microproiectului "Asigurarea încălzirii centrale pentru Grădiniţa Baru".


H.C.L. nr. 80 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Comunei Baru cu "Asociaţia Glasul Speranţei - România" din comunitatea minieră Baru pentru realizarea microproiectului "Funcţionarea centrului de zi, comuna Baru, prin achiziţionarea unei centrale de gaz".


H.C.L. nr. 81 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala cls. I - IV Baru".


H.C.L. nr. 82 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala cls. I-IV Valea Lupului".


H.C.L. nr. 83 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala cls. I - IV Livadia".


H.C.L. nr. 84 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2007.


H.C.L. nr. 85 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada octombrie 2007 - martie 2008.


H.C.L. nr. 86 din 5 sep 2007 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind darea în administrare cu titlu gratuit a unui teren, proprietatea publică a comunei Baru, Administraţiei Naţionale Apele Române - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, pentru amplasarea unei staţii hidrologice automate.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.