Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 39 din 29 aprilie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, înregistrat la Primăria Baru sub nr. 1086/ 31.03.2016.


H.C.L. nr. 40 din 29 aprilie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Consiliul Local Baru şi Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Hunedoara.


H.C.L. nr. 41 din 29 aprilie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 42 din 29 aprilie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - I.F.N..


H.C.L. nr. 43 din 10 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alipirii imobilelor, teren şi construcţii, înscrise în CF nr. 60232 Baru, cu nr. cadastral 60232 şi CF nr. 60238 Baru, nr. cadastral 60238.


H.C.L. nr. 44 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 45 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul I 2017.


H.C.L. nr. 46 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Baru ca "masă lemnoasă pe picior".


H.C.L. nr. 47 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoarea", la care comuna Baru este asociat.


H.C.L. nr. 48 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Baru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara", să voteze preţurile de apă brută pompată, transportată şi diseribuită în localităţile Băieşti, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Ruşor, Silvaşul de Jos pentru S.C. "Apa Prod" S.A. Deva.


H.C.L. nr. 49 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru.


H.C.L. nr. 50 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea manifestării prilejuită de Ziua Eroilor.


H.C.L. nr. 51 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local al comunei Baru pentru organizarea în comuna Baru a Zilei de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului.


H.C.L. nr. 52 din 17 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţii, înscrise în CF nr. 62037 Baru, cu nr. cadastral 62037.


H.C.L. nr. 53 din 19 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baru, judeţul Hunedoara a unui teren în suprafaţă de 1048 mp, înscris în CF nr. 60164, nr. cadastral 60164 situat în comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 54 din 25 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 43/ 2017 şi 52/ 2017.


H.C.L. nr. 55 din 26 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea dezlipirii imobilelor, teren şi construcţii, înscrise în CF nr. 60164 Baru, cu nr. cadastral 60164.


H.C.L. nr. 56 din 29 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţare şi dotare after-school în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 57 din 29 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind implementarea proiectului "Înfiinţare şi dotare after-school în comuna Baru, judeţul Hunedoara" prin accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2. - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.


H.C.L. nr. 58 din 29 mai 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind completarea Hotărârii Consiliului Local Baru nr. 51/ 2017 privind alocarea sumei de 4.500 lei din bugetu local al comunei Baru pentru organizarea în comuna Baru a Zilei de 1 iunie, Ziua Internaţională a Coplului.


H.C.L. nr. 59 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru premierea elevilor de la Şcoala Gimnazială Petros.


H.C.L. nr. 60 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 8.200 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinul cultului ortodox din satul Petros.


H.C.L. nr. 61 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru aprobarea alipirii imobilelor, teren şi construcţii, înscrise în CF nr. 61322, cu nr. cadastral 61322 şi CF nr. 61999, cu nr. cadastral 61999.


H.C.L. nr. 62 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru comuna Baru, pentru Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru.


H.C.L. nr. 63 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei unei părţi de teren în suprafaţă de 159 mp, din totalul terenului aderent Şcolii primare Valea Lupului în suprafaţă de 709 mp înscris în CF 60238 Baru, din terenuri şi paţii de învăţământ, în terenuri şi spaţii administrative pentru Primăria Comunei Baru.


H.C.L. nr. 64 din 13 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu asociaţia "San Montan", în vederea organizării competiţiei sportive "Aleargă cu San Montan la Baru", în data de 8 iulie 2017.


H.C.L. nr. 65 din 21 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul "Înfiinţare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 66 din 21 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N..


H.C.L. nr. 67 din 26 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 63/ 2017 privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei unei părţi de teren în suprafaţă de 158 mp, din totalul aferent Şcolii primare Valea Lupului în suprafaţă de 709 mp înscris în CF 60238 Baru, din terenuri şi spaţii de învăţământ, în terenuri şi spaţii administrative pentru Primăria Comunei Baru.


H.C.L. nr. 68 din 28 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi dotarea căminului cultural din satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 69 din 28 iunie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind implementarea proiectului "Modernizarea şi dotarea căminului cultural din satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".