Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 70 din 19 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul "Extindere alimentare apă şi extinderea reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 71 din 19 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A: - I.F.N..


H.C.L. nr. 72 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul II 2017.


H.C.L. nr. 73 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rezoluţiunea contractului de vânzare nr. 900/ 19.04.2017 încheieat între comuna Baru şi S.C. "TFL Transilvania Forest&Land" S.R.L., cu plata de daune interese.


H.C.L. nr. 74 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 75 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intitulat "Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit în comuna Baru".


H.C.L. nr. 76 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baru.


H.C.L. nr. 77 din 28 iulie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asigurarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 1851/ 2013, aferente obiectivului de investiţii "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local DC 70A şi străzi în localitatea Petros - Zoa Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 78 din 8 august 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea unui volum de 103 mc produse accidentale.


H.C.L. nr. 79 din 19 septembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind schimbarea destinaţiei imobilului compus din corpurile de clădire C2 şi C3 rerprezentând grup sanitar/ magazie şi a unei părţi de teren în suprafaţă de 158 mp, din totalul aferent Şcolii Primare Valea Lupului în suprafaţă de 709 mp înscris în CF 60238 Baru, din spaţii de învăţământ, în spaţiu necesar implementării proiectului "Modernizarea şi dotarea căminului cultural din satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 80 din 19 septembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Asociaţia "San Montan", în vederea organizării competiţiei sportive "Pedalează cu San Montan la Baru", în data de 23 septembrie 2017.


H.C.L. nr. 81 din 19 septembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intitulat "Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit în comuna Baru".


H.C.L. nr. 82 din 19 septembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unui imobil-construcţie, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 83 din 19 septembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului ortodox din satul Baru.