Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 84 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alipirii imobilelor, teren şi construcţie, înscrise în CF nr. 60232 Baru, cu nr. cadastral 60232 şi CF 60238 Baru, cu nr. cadastral 60238.


H.C.L. nr. 85 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017.


H.C.L. nr. 86 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului Serviciului public local de alimentare cu apă şi de canalizare Baru pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018 - 2020.


H.C.L. nr. 87 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara", la care comuna Baru este membru asociat.


H.C.L. nr. 88 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 76/ 2017 privind stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalulu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baru.


H.C.L. nr. 89 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind implementarea proiectului "Achiziţionare şi instalare echipamente pentru siguranţă şi securitatea comunităţii locale din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 90 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnului Muntean Gheorghe.


H.C.L. nr. 91 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contractului de furnzare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru utilizatorii casnici şi pentru agenţii economici din comuna Baru.


H.C.L. nr. 92 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru spriinirea cultului ortodox din satul Livadia.


H.C.L. nr. 93 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea unui volum de 1109 mc produse accidentale.


H.C.L. nr. 94 din 13 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare în sistem leasing prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - programul rabla 2017 - 2019".


H.C.L. nr. 95 din 31 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul III 2017.


H.C.L. nr. 96 din 31 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea cuantumului şi numărului de burse pentru elevii de la şcolile din comuna Baru, aferente anului şcolar 2017 - 2018.


H.C.L. nr. 97 din 31 octombrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local.


H.C.L. nr. 98 din 14 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, înscris în CF nr. 62091, cu nr. cadastral 62091.


H.C.L. nr. 99 din 14 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara însuţit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 100 din 14 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unui imobil, teren şi construcţie, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 101 din 24 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafaţă de 2.380 mp situat în satul Baru, iniţiat de primarul comunei.


H.C.L. nr. 102 din 24 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea componenţei Comisiei speicale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Baru.


H.C.L. nr. 103 din 24 noiembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017.


H.C.L. nr. 104 din 15 decembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018.


H.C.L. nr. 105 din 15 decembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare pentru proiectul "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local - DC 70 A şi străzi în localitatea Petros - zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 106 din 15 decembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2017.


H.C.L. nr. 107 din 15 decembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 108 din 15 decembrie 2017 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alocării de sume din bugetul local în vederea organizării "Revelionului Pensionarilor 2018".