Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 67 din 4 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în 2016.


H.C.L. nr. 68 din 4 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea unui volum de 45 m3 produse accidentale.


H.C.L. nr. 69 din 4 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Asociaţia "San Montan", în vederea organizării competiţiei sportive "Aleargă cu San Montan", în data de 9 iulie 2016.


H.C.L. nr. 70 din 4 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul II 2016.


H.C.L. nr. 71 din 4 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2016.


H.C.L. nr. 72 din 19 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2016.


H.C.L. nr. 73 din 19 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului prin delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare.


H.C.L. nr. 74 din 19 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului "Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea" din satul Livadia.


H.C.L. nr. 75 din 19 iulie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului ortodox din satul Livadia.


H.C.L. nr. 76 din 1 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea instrumentării unui proiect cu titlul "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 77 din 1 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi indicatorilor tehnico-economici pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara.


H.C.L. nr. 78 din 1 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea unui volum de 233 m3 produse accidentale.


H.C.L. nr. 79 din 1 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2016.


H.C.L. nr. 80 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Bau ca "masă lemnoasă pe picior".


H.C.L. nr. 81 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2016.


H.C.L. nr. 82 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Baru, Judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 83 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul "Modernizarea reţelei de drumuri de interes local, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 84 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului penticostal din satul Petros.


H.C.L. nr. 85 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local.


H.C.L. nr. 86 din 30 august 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea reprezentării Consiliului Local al Comunei Baru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Petros.


H.C.L. nr. 87 din 14 septembrie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completăile ulterioare.


H.C.L. nr. 88 din 14 septembrie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 89 din 14 septembrie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind implementarea proiectului "Extindere reţea de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara" prin accesarea Programului Naţional mde Dezvoltare Rurală, Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.


H.C.L. nr. 90 din 14 septembrie 2016 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - hotărâre privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Asociaţia San Montan, în vederea organizării competiţiei sportive "Pedalează cu San Montan", în data de 24 septembrie 2016.