Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 01 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013.


H.C.L. nr. 02 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire nr. 101/ 37/ 16.01.2013 pentru atribuirea contractului de servicii către S.C: Promo Media S.R.L. pentru proiectul "Înfiinţare centru local de promovare şi informare turistică Baru, judeţul Hunedoara/ refugiu turistic vf. Tulişa".


H.C.L. nr. 03 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea unui reprezentant al comunei Baru în consiliul director al Asociaţiei Microregiunea Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor GAL.


H.C.L. nr. 04 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.


H.C.L. nr. 05 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare a comunei Baru pe anul 2012.


H.C.L. nr. 06 din 21 ian 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de acordare a calificativului final al evaluării performanţelor profesionale ale secretarului comunei.


H.C.L. nr. 07 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire nr. 143/ 37/ 14.02.2013 pentru atribuirea contractului de lucrări către S.C. Viva Construct S.R.L. pentru "Amenajare traseu turistic CIT Baru - Valea Bărişor - RT Vf. Tulişa achiziţie şi montaj echipamente aferente obiectivului de investiţie "Înfiinţare centru local de promovare şi informare turistică Baru, jud. Hunedoara/ refugiu turistic Vf. Tulişa".


H.C.L. nr. 08 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea reprezentării Consiliului Local al Comunei Baru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor" - judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 09 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea reprezentării Consiliului Local al Comunei Baru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara".


H.C.L. nr. 10 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Baru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 13/ 2000 şi al Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 14/ 2000.


H.C.L. nr. 11 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara, însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 12 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea preţurilor la apa potabilă şi a tarifelor de canalizare - epurare în comuna Baru.


H.C.L. nr. 13 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Baru.


H.C.L. nr. 14 din 19 feb 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 177 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 15 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2013.


H.C.L. nr. 16 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013.


H.C.L. nr. 17 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 13/ 2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Baru.


H.C.L. nr. 18 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea atribuirii denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Baru în anul şcolar 2013 - 2014.


H.C.L. nr. 19 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local al Comunei Baru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Petros.


H.C.L. nr. 20 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.


H.C.L. nr. 21 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului baptist din satul Baru.


H.C.L. nr. 22 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire nr. 185/ 37/ 27.03.2013 pentru atribuirea contractului de furnizare către S.C: Grafis Art S.R.L. pentru proiectul "Înfiinţare centru local de promovare şi informare turistică Baru, jud. Hunedoara/ refugiu turistic Vf. Tulişa".


H.C.L. nr. 23 din 29 mar 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul 2013.