Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 24 din 10 apr 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul "Reabilitare drumuri forestiere în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 25 din 10 apr 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.


H.C.L. nr. 26 din 10 apr 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea estimărilor bugetului local al comunei Baru pe anii 2014 - 2016.


H.C.L. nr. 27 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2013.


H.C.L. nr. 28 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul I 2013.


H.C.L. nr. 29 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Baru pe anul 2012.


H.C.L. nr. 30 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 67/ 2011 privind aprobarea închirierii utilajelor buldotractor New Holland, model LB 95B 4x4.


H.C.L. nr. 31 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara - Secţia nr. 7 de Poliţie Rurală Baru a unor mijloace fixe de patrimoniu privat al comunei.


H.C.L. nr. 32 din 13 mai 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru sprijinirea activităţii cultului ortodox din satul Valea Lupului.


H.C.L. nr. 33 din 02 iunie 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren, păşune aferentă muntelui Jigoru - Grugu, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 34 din 30 iunie 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul "Înfiinţare Centru Local de promovare şi informare turistică Baru, jud. Hunedoara/ refugiu turistic Vf. Tulişa".


H.C.L. nr. 35 din 30 iunie 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.


H.C.L. nr. 36 din 30 iunie 2013 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru achiziţionarea de carburant pentru funcţionarea utilajului cu care se va curăţa albia râului Bărişor; privind aprobarea cotei de 350 litri carburant pentru decolmatarea zonei aferente albiei râului Bărişor.