Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

         Aceasta este "Pagina Comunei Baru" prin intermediul căreia se realizează toate comunicările, anunţurile, informările, etc. privitoare la activitatea Consiliului Local al Comunei Baru precum şi a Primăriei Comunei Baru şi a structurilor subordonate acestora.

 

         Cu respect, vă punem la dispoziţie următoarele secţiuni (ce le puteţi regăsi şi în meniul "lateral" - click pe link-urile de mai jos, funcţie de interesul Dumneavoastră):

          Pagina Comunei Baru (pagina prezentă)

- Consiliul Local Baru (pagină ce prezintă componenţa/ numele membrilor consiliului local al comunei Baru); - Autorităţi deliberative

- Hotărâri Consiliu Local (pagină ce prezintă hotărârile consiliului local în liste a titlurilor respectivelor hotărâri, grupate pe ani şi trimestre, având inserate din anul 2010 şi fişiere .pdf cu scanarea documentelor originale); - Hotărâri/ Procese verbale

- Structura organizatorică a Primăriei Comunei Baru (pagină ce prezintă organigrama aparatului de specialitate al primăriei comunei Baru - această pagină cuprinde şi link-urile către paginile ce descriu atribuţiile compartimenteleor existente, coordonatele de contact, programul de activitate etc, precum şi link-uri către declaraţiile de avere şi de interese, acolo unde este cazul); - Autorităţi executive

- Regulamente (pagină ce prezintă regulamentele de organizare şi funcţionare existente şi care reglementează toate activităţile primăriei comunei Baru);

- Informaţii publice (pagină ce structurează datele de prezentare a subsecţiunilor/ paginilor ce sunt solicitate de legislaţia în vigoare, din punct de vedere al transparenţei, etc şi cuprinde secţiunile "Anunţuri", "Economic buget", "Rapoarte");

- Anunţuri (pagină ce prezintă anunţurile referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative, date referitoare la şedinţele publice ce cuprind data, ora, locul de desfăşurare, ordinea de zi etc);

- Economic buget (pagină ce prezintă documentele, anunţurile, etc solicitate de legislaţia în vigoare, cum ar fi proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, evoluţia execuţiei bugetului, rectificarea bugetului, contul de execuţie cu actualizarea cel puţin o dată pe trimestru);

- Rapoarte (pagină ce prezintă rapoartele periodice ccum ar fi cele legate de transparenţa decizională în administraţia publică, etc);

- Situaţii de urgenţă (pagină ce prezintă documentele de utilitate în ceea ce priveşte o situaţie de urgenţă cum ar fi inundaţia, îngheţul, poluarea accidentală, etc);

- Concursuri/ Carieră (pagină ce prezintă concursurile ce au loc pentru ocuparea, promovarea, etc a posturilor din cadrul organigramei primăriei Baru);

- WiFi4EU - Baru (pagină creată pentru transparentizarea proceselor de dezvoltare, colaborare, achiziţie, etc în cadrul proiectului "WiFi4EU - Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale");

- Strategie locală (pagină dedicată prezentării strategiei locale de dezvoltare a comunei Baru, implicit a colaborării cu terţii pe această temă);

- Statistică ();

         Pagina Cetăţeanului ()

- Responsabil (pagina de prezentare şi interacţiune imediată a funcţionarului public responsabil cu difuzarea informaţiilor publice);

- Istoric Comuna Baru (pagină ce prezintă materiale cu caracter istoric şi/ sau documentar despre istoria comunei Baru şi a localităţilor componente - Baru, Petros, Livadia şi Valea Lupului);

- Cultură şi evenimente ();

- Obiective turistice ();

- Economic - Baru ();

- GAL - Fonduri europene (pagină ce prezintă anunţurile referitoare la diverse oferte de finanţare cu sursă în fondurile europene şi nu numai, obiectivul central fiind legat de colaborarea cu G.A.L. - Grupul de Acţiune Locală - Asociaţia Microregiunea Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor);

- BPA Baru - UBB Cluj (pagină ce prezintă Baza de Practică şi Agrement a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj din comuna Baru);

         Pagina Autorităţilor ()

- Legislaţie utilă (pagină ce prezintă o listă de legislaţie utilă activităţilor derulate în cadrul primăriei comunei Baru (şi nu numai), cu posibilitate de accesare fie directă fie prin intermediul link-urilor);

- Autorităţi Publice (pagină ce reprezintă un efort de centralizare de informaţii legate de autorităţile publice implicate în activităţile posibile ale comunităţii, precum şi ale primăriei comunei Baru);

- Date contact instituţii (pagină cu datele de contact efective, inclusiv linkuri utile a instituţiilor/ autorităţilor publice implicate în activităţile posibile ale comunităţii precum şi ale primăriei comunei Baru);

- Primării Hunedoara (pagină ce prezintă lista tuturor primăriilor din judeţul Hunedoara, cu datele de contact ale acestora);

- Autorităţi în colaborare (pagină ce reprezintă un fel de listă operaţională a autorităţilor ce solicită colaborare directă prin intermediul spaţiului web);

- Documente utile (pagină ce prezintă şi oferă în format electronic documente utile în colaborarea cu autorităţile statului, inclusiv cu primăria comunei Baru);

 


 

Primăria Comunei Baru este înregistrată în "Registrul Naţional al Instituţiilor Publice" sub numărul 23.095 (Registrul Naţional al Instituţiilor Publice din România).