Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 34 din 29 iun 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2005.


H.C.L. nr. 35 din 29 iun 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii.


H.C.L. nr. 36 din 29 iun 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea investiţiei de interes local "Reparaţii capitale rezervoare de înmagazinare a apei şi captare izvor subteran".


H.C.L. nr. 37 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cumpărării unui teren proprietate privată pentru rezervorul de apă necesar alimentării cu apă a comunei.


H.C.L. nr. 38 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru executarea unor lucrări de reparaţii la Biserica ortodoxă din satul Baru.


H.C.L. nr. 39 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru executarea unor lucrări de reparaţii la Biserica ortodoxă din satul Valea Lupului.


H.C.L. nr. 40 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea statului în proprietate privată.


H.C.L. nr. 41 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Băneu Leonora din comuna Baru, sat Baru, nr. 78.


H.C.L. nr. 42 din 27 iul 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea necesităţii investiţiei "Reabilitare drumuri forestiere" şi finanţarea prin programul SAPARD.


H.C.L. nr. 43 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe aul 2005.


H.C.L. nr. 44 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cumpărării a 2,5 m3 lemn fasonat necesar refacerii acoperişului de la Biserica baptistă din Baru.


H.C.L. nr. 45 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii la Biserica ortodoxă din Livadia de Câmp.


H.C.L. nr. 46 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii la Biserica ortodoxă din Livadia de Coastă.


H.C.L. nr. 47 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind


H.C.L. nr. 48 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Hotărârii nr. 16/ 2005 privind constituirea Comisiei de testare a personalului contractual angajat în cadrul Poliţiei Comunitare.


H.C.L. nr. 49 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea suplimentării cotei de motorină pentru luna iulie.


H.C.L. nr. 50 din 18 aug 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Hotărârii nr. 37/ 2005 privind aprobarea cumpărării unui teren proprietate privată pentru rezervorul de apă necesar alimentării cu apă a comunei.


H.C.L. nr. 51 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006.


H.C.L. nr. 52 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii la Biserica ortodoxă din Petros.


H.C.L. nr. 53 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea statului în proprietatea privată.


H.C.L. nr. 54 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea reprezentării Consiliului local al comunei Baru în procesele civile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.


H.C.L. nr. 55 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Drăgănesc Olga din comuna Baru, sat Petros, nr. 61.


H.C.L. nr. 56 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea reparării apartamentului de serviciu, proprietatea publică a comunei Baru, situat în comuna Baru, satul Baru, strada "Prof. dr. Şt. Gârbea", nr. 222, etajul 2, apt. 2.


H.C.L. nr. 57 din 29 sep 2005 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei din bugetul local pentru finanţarea activităţii Asociaţiei sportive "Streiul Baru".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.