Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

         Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate pe această pagină web (în acest documet electronic) şi să ne solicitaţi detalii privind elementele prezentate!

 

         În baza cerinţelor stabilite de cadrul legislativ actual în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor acestui website (şi oricare alt website) li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies pe computerele acestora.

         Acest website foloseşte cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului persoanei, dar şi al autorităţii publice.

         Primăria Comunei Baru cunoaşte importanţa datelor dvs. şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o maniera integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Primăriei Comunei Baru) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prezentate mai jos.

         Această Politică, promovată de Primăria Comunei Baru, are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor, calculator (desktop, laptop, etc).

         În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document electronic, din punct de vedere al protecţiei datelor cu caracter personal, cookie-urilor dar şi în termenii şi condiţiile generale de utilizare ale website-ului, din punct de vedere al informaţiilor confidenţiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul www.primariabaru.ro. (părăsind navigarea pe acesta fără a reveni, în afara cazului în care veţi confirma acceptul de utilizare).

 

Cadrul legal.

         Conform cerinţelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Primăria Comunei Baru administrează în condiţii de siguranţă maxim posibilă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului şi utilizării serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui site.

          Prin continuarea utilizării website-ului Primăriei Comunei Baru confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal (neparcurgerea acestei documentaţii electronice şi a celor conexe nu vă exonerează de confirmarea acordului Dumneavoastră privind conformarea la prezenta documentaţie electronică şi a documentelor electronice conexe atât timp cât sistemul automat de confirmare a înregistrat "Am înţeles!" al Dumneavoastră).

 

1. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 

Primăria Comunei Baru colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

1. Administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate prin intermediu site-ului www.primariabaru.ro, conform legislaţiei în vigoare.

2. În scop probatoriu în legătura cu activităţile de mai sus şi de arhivare.

 

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 

Pentru realizarea scopurilor de mai sus se pot prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Pentru administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.primariabaru.ro:

- nume, prenume, adresa (domiciliu/ reşedinţă), e-mail, sex, data şi locul naşterii, informaţii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locaţia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informaţii în legatură cu intervalul orar precum şi data la care a fost folosit website-ul Primăriei Comunei Baru, alte informaţii care rezultă din folosirea aplicaţiilor de tip cookies;

2. În scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii şi obligaţiilor legale în vigoare, îndeplinirea eventualelor cerinţe de arhivare, în acord cu dispozitiile legale.

Menţiuni:

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecţie cum ar fi codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, vor fi colectate şi prelucrate în conditii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Primăria Comunei Baru să realizeze activităţile specifice, în baza legislaţiei în vigoare. Un refuz din partea dvs. de a furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Primăriei Comunei Baru de a vă furniza respectivele servicii, informaţii, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activităţi din cele menţionate de legislaţia în vigoare.

 

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.

 

În vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, Primăria Comunei Baru poate dezvălui datele Dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

enumerare instituţii/ autorităţi de colaborare...

 

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate.

 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate de legislaţia în vigoare, o parte sau toate datele Dumneavoastră menţionate mai sus pot fi transferate către autorităţi/ instituţii din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene/ Zonei Economice Europene. Pentru lista completp a ţărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Primăria Comunei Baru ia toate măsurile necesare pentru a asigura că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate. 

 

5. Consimţământ de prelevare de daste cu caracter personal.

 

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Primăria Comunei Baru acceptaţi (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

- să fie incluse în baza de date a Primăriei Comunei Baru şi ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către Primăria Comunei Baru, inclusiv instituţiile/ autorităţile locale şi centrale cu care aceasta colaborează pentru desfăşurarea şi/ sau derularea activităţilor care se încadrează în scopurile de prelucrare stabilite/ solicitate de prevederile legale în vigoare; Acest consimţământ include şi prelucrarea datelor tuturor datelor suplimentare, conform celor menţionate mai sus.

- să poate fi transferate de către Primăria Comunei Baru atât autorităţilor publice cu care aceasta colaborează precum şi altei/ altor entităţi din ţară sau străinătate, conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfăşurarea de către acestea de activităţi proprii legate autoritatea publică.

 

6. Prin citirea prezentei Politici aţi luat la cunoştinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

- de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

- de acces la datele dvs. cu caracter personal;

- de intervenţie asupra datelor dvs. cu caracter personal;

- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

- de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi rectificarea, actualizarea ori ştergerea datelor în condiţiile  legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit şi fără justificare;

- de a vă adresa justiţiei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislaţiei în materie.

Vă puteţi exercita aceste drepturi trimiţând un e-mail către Primăria Comunei Baru prin accesarea formularului de contact, prin utilizarea adresei de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau ne puteţi scrie la adresa de poştală prezentată la "Contact".

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Primăriei Comunei Baru sau prin transmiterea unui email la adresa email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 - o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

 - să accesaţi şi să interveniţi asupra datelor transmise;

 - să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară (cu excepţia prelucrării de date suplimentare prevederilor legale (cum ar fi solicitări ale altor instituţii şi autorităţi diferite de cele locale şi centrale), caz în care va puteţi opune oricând în mod gratuit şi fără justificare).

 - să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

 Detalii:

Puteţi să vă opuneţi oricând şi fără justificare, prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal prin trasmiterea către Primăria Comunei Baru (prin accesarea formularului de contact, adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la adresa de postală, a unei solicitări scrise, datate şi semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea Dumnevoastră va fi înaintată persoanei însărcinate cu securitatea datelor cu caracter personal a Primăriei Comunei Baru care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiti un mesaj prin care se confirmă că optiunea Dumneavoastră a fost notată, precum şi orice alte informaţii necesare, după caz.

De asemenea, puteţi să vă opuneţi oricând, din motive întemeiate şi legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către Primăria Comunei Baru, cu excepţia cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteţi înainta Primăriei Comunei Baru o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de poştă sau un e-mail la confidentialitateAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau accesând formularul de contact. Şi în acest caz, solicitarea Dumneavoastra va fi înaintată către persoana însărcinată cu securitatea datelor cu caracter personal a Primăriei Comunei Baru care gestionează aceste solicitări şi veţi primi un răspuns din partea Primăriei Comunei Baru şi orice alte informaţii relevante legate de solicitarea dvs.

 

7. Prevederi speciale legate de minori.

 

Primăria Comunei Baru nu urmăreşte în activităţile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenţie deosebită se acordă de către Primăria Comunei Baru pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerinţele legale şi în cazuri strict determinate.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicaţii pe site-ul Primăriei Comunei Baru, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot utiliza servicii şi solicita şi primi comunicaţii de la Primăria Comunei Baru numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicaţii sau dispozitive acoperite de această Politică garantează ca este major, respectiv are capacitate deplină de exerciţiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii, şi având în vedere cele de mai sus.

 

8. Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului Dumneavoastră la opoziţie, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/ 2001.

Excepţie: Pentru datele declarate în cadrul serviciilor de autoritate publică, durata prelucrării datelor fiind în acest caz de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziţie. De asemenea, Primăria Comunei Baru poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu şi de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătăţirea serviciilor, administrarea conturilor clienţilor, cercetare/ studii de autoritate publică.

 

9. Alte informaţii.

 

Vă rugăm să verificaţi periodic pe website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu aceasta (confirmarea/ acordul Dumnevoastră fiind prelevat numai la prima vizită a sitului, eventual când sunt şterse de pe dispozitivul de accesare datele de confirmare, cookies sau alte elemente de identificare a primului acces pe acest site).

La încheierea operaţiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parţial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislaţiei speciale în vigoare, în condiţiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronata a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor su alte cauze, Primăria Comunei Baru nu îşi asumă nicio responsabilitate. 

 

9. Politica privind utilizarea cookie-urilor.

 

Site-ul www.primariabaru.ro utilizeaza cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor sai o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate intereselor fiecarui vizitator. Va prezentam mai jos informatiile necesare pentru a va aduce la cunostinta detaliile legate de plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.primariabaru.ro.

 

10. Aplicabilitatea acestei Politicii privind "cookie"-urile.

 

Această Politică se aplică site-ului www.primariabaru.ro.

Utilizând acest site sunteţi de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în conformitate cu această Politică privind utilizarea Cookie-urilor.

Dacă nu sunteţi de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setaţi corespunzător setările browser-ului Dumneavoastră, sau să nu utilizaţi acest site, Primăria Comunei Baru.

Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experienţa Dumneavoastră ca utilizator pe acest site, Primăria Comunei Baru.

 

11. Ce sunt cookie-urile?

 

Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, formate din litere şi numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc).

Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu pot accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existenţă a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

1. cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului.

2. cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament şi sunt activate din nou când vizitaţi site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le înclud şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terţi.  Acestea memorează interesele unui utilizator pentru a livra diverse servicii predeterminate cât mai relevante pentru acesta.

 

11.1. Care este durata de viaţă a unui cookie?

 

Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, în funcţie de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menţinute odată ce utilizatorul părăseşte site-ul. Alte cookie-uri sunt menţinute şi reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuşi, cookie-urile pot fi şterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

 

11.2. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

 

Unele secţiuni de conţinut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terţilor cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site şi sunt denumite cookie-uri plasate de terţi întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terţi sunt la rândul lor obligaţi să respecte reglementările legale aplicabile şi politicile de confidenţialitate ale proprietarului site-ului respectiv.  

 

11.3. De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?
 

Cookie-urile reprezintă unul dintre punctele centrale al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi putea beneficia de principalele servicii on-line – ci doar că acesta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

1. Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de servicii on-line ale autorităţilor locale şi centrale.

2. Informări şi servicii conexe adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.

3. Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni "family mode"/ "siguranţă familială", funcţii de "safe search"/ "căutare sigură").

4. Limitarea frecvenţei de difuzare a conţinutului tip informare/ reclamă – limitarea numărului de afişări a unei informări/ reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

5. Furnizarea de informaţii mai relevante pentru utilizator.

6. Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de tip "analytics"/ "analitic" – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.

 

Ce tipuri de cookie-uri folosim?
 

Accesand acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

– de performanță a site-ului: acestea reţin preferinţele utilizatorului pe acest site.

– de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă aţi mai vizitat acest site până acum; browserul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul.

– pentru geotargetting/ localizare geografică: acestea sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce locaţie proveniţi, sunt complet anonime şi sunt folosite doar pentru targetarea conţinutului.

– de înregistrare: acestea ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu, ne arată contul cu care sunteţi înregistrat şi dacă aveţi permisiunea pentru un anumit serviciu. 

– pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă aţi vizualizat sau nu o reclamă online, ce tip de reclama si cat timp a trecut de cand ati vizualizat aceasta reclama.

 

Cookie-urile contin date personale?
 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor  doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Pentru detalii legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa consultati Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila la urmatorul link: www.arctic.ro/privacy. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

Cum puteti modifica setarile cookie din browser-ul dumneavoastra?
 

Stergerea Cookie-urilor
 

Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

Majoritatea browserelor ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

 

In cazul in care doriti sa ne adresati orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, va rugam sa ne contactati in scris accesand formularul de contact   sau la adresa de posta..

 

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.