Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 49 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 50 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Obiectiv de investiţii Şcoala clasele I-VIII sat Petros, com. Baru".


H.C.L. nr. 51 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala clasele I-IV sat Baru, com. Baru".


H.C.L. nr. 52 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala clasele I-IV sat Livadia, com. Baru".


H.C.L. nr. 53 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Reparaţii capitale Şcoala clasele I-IV sat Valea Lupului, com. Baru".


H.C.L. nr. 54 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Bază sportivă multifuncţională, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 55 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 56 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Bază sportivă multifuncţională, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 57 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Achiziţionare motorină".


H.C.L. nr. 58 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008.


H.C.L. nr. 59 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 60 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind includerea în domeniul privat al comunei Baru a unui autoturism Daewoo Nubira transmis fără plată de Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vest.


H.C.L. nr. 61 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări "Lucrări suplimentare la contractul de execuţie lucrări "Construire drumuri forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 62 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Baru.


H.C.L. nr. 63 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind încetarea mandatului domnului consilier Simion Daniel Mircea.


H.C.L. nr. 64 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 49/ 2006 privind aprobarea demolării unor construcţii proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 65 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Baru a proiectului "Baza sportivă multifuncţională, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 66 din 13 iul 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 324 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 67 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui acord de asociere cu asociaţia "Salvital" Hunedoara.


H.C.L. nr. 68 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind însuşirea şi aprobarea Procesului - verbal de negociere nr. 15/ 34/ 25.07.2008 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări suplimentare la contractul de execuţie lucrări "Construire drumuri forestiere acces bazinet Jigoroşiţa, şi acces bazinet Barbu, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 69 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind validarea mandatului domnului consilier Mihăilă Gheorghe.


H.C.L. nr. 70 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 48/ 2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate.


H.C.L. nr. 71 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea asocierii în participaţiune a Consiliului Local al Comunei Baru cu S.C. Consmin S.A. în vederea amenajării unui teren de sport.


H.C.L. nr. 72 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea virării de credite de la un capitol la altul.


H.C.L. nr. 73 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exprimarea acordului de principiu în vederea efectuării de măsurători ale intensităţii vântului cu instalaţii specifice.


H.C.L. nr. 74 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea neperceperii taxei de păşunat.


H.C.L. nr. 75 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea acordării unui ajutor în sumă de 2.500 lei Comunei Săuceşti, judeţul Bacău.


H.C.L. nr. 76 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 77 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Canalizare menajeră în localitatea Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 78 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a unei delegaţii a Consiliului Local al Comunei Baru.


H.C.L. nr. 79 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii terenului de sport.


H.C.L. nr. 80 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind includerea în domeniul privat al comunei Baru a unor imobile, terenuri şi construcţii.


H.C.L. nr. 81 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unor imobile, terenuri şi construcţii, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 82 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului de transport public local Baru.


H.C.L. nr. 83 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat Baru.


H.C.L. nr. 84 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Servicii de cercetare socială".


H.C.L. nr. 85 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect închirierea unui microbuz.


H.C.L. nr. 86 din 22 aug 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Comunei Baru cu judeţul Hunedoara precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara".


H.C.L. nr. 87 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 88 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Comunei Baru cu E-On Gaz Distribuţie S.A. pentru realizarea lucrării "Extindere reţea distribuţie gaze naturale în satul Baru, zona Gării".


H.C.L. nr. 89 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Comunei Baru cu Comuna Pui în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Baru-Pui".


H.C.L. nr. 90 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 224 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 91 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea unui xerox.


H.C.L. nr. 92 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Programului anul al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 93 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Extindere reţea distribuţie gaze naturale în satul Baru, zona Gării".


H.C.L. nr. 94 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinire cultului ortodox din satul Baru.


H.C.L. nr. 95 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contravalorii abonamentului lunar pentru transportul elevilor cu microbuzul Mercedes Benz.


H.C.L. nr. 96 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. Protan S.A. având ca obiect neutralizarea cadavrelor e animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei Baru pentru care nu se poate identifica proprietarul.


H.C.L. nr. 97 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi pereţilor la sala de sport de la Şcoala Generală Petros".


H.C.L. nr. 98 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de reparaţii acoperiş corpul A de la Şcoala Gimnazială Petros".


H.C.L. nr. 99 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de renovare corpul A de la Şcoala Gimnazială Petros".


H.C.L. nr. 100 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de întreţinere acoperiş Şcoala Primară Baru".


H.C.L. nr. 101 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de întreţinere acoperiş la Şcoala Primară Livadia".


H.C.L. nr. 102 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de construcţii depozit la Şcoala Primară Livadia".


H.C.L. nr. 103 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de întreţinere acoperiş la Şcoala Primară Valea Lupului".


H.C.L. nr. 104 din 19 sep 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect "Lucrări de construcţii depozit la Şcoala Primară Valea Lupului".

 


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.