Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 24 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea delegării gestiunii prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. "Apa Prod" S.A. Deva.


H.C.L. nr. 25 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea decontării cheltuielilor făcute cu ocazia înmormântării domnului Rusu Ion, persoană fără aparţinători, cu ultimul domiciliu în comuna Baru.


H.C.L. nr. 26 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului integrat "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 27 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 28 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru proiectul integrat "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 29 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui contract cu un ocol silvic pentru administrarea pădurii proprietatea publică a comunei Baru.


H.C.L. nr. 30 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 31 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 32 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea taxei de închiriere pentru imobile proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 33 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a domnului Răducanu Daniel, Primarul Comunei Baru.


H.C.L. nr. 34 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea criteriilor de selectare a societăţii cu care Consiliul Local al Comunei Baru va încheia un contract de asociere în participaţiune pentru producerea de energie electrică.


H.C.L. nr. 35 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 36 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 37 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 38 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren, proprietatea privată a comunei Baru, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.


H.C.L. nr. 39 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 40 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea implementării proiectului "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Baru prin implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune documente".


H.C.L. nr. 41 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 42 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire locuinţă P+M în satul Petros, comuna Baru" + beneficiar Dencişor Dorin-Octavian.


H.C.L. nr. 43 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire locuinţă P+M în satul Petros, comuna Baru" - beneficiar Sălăşan Corneliu.


H.C.L. nr. 44 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind protecţia drumurilor comunale şi stabilirea unor taxe şi tarife pentru circulaţia pe aceste drumuri.


H.C.L. nr. 45 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 12/ 2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Baru cu Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local al Oraşului Haţeg, Universitatea Bucureşti şi consiliile locale ale comunelor Bretea Română, General Berthelot, Densuş, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Sântămărie Orlea, Sălaşu de Sus, Sarmisegetuza şi Toteşti la Asociaţia Intercomunală "Ţara Haţegului".


H.C.L. nr. 46 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea completării Statutului Asociaţiei Intercomunale "Ţara Haţegului".


H.C.L. nr. 47 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Comunei Baru cu judeţul Hunedoara şi cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 48 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Comunei Baru a proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 49 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea decontării cheltuielilor efectuate cu ocazia sărbătoririi "Zilei Eroilor".


H.C.L. nr. 50 din 12 iun 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind trecerea în domeniul public al comunei Baru şi administrarea Consiliului Local Baru a drumurilor forestiere de pe raza comunei Baru.


H.C.L. nr. 51 din 12 iun 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.