Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 105 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 106 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 107 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Îmbrăcăminţi bituminoase pe străzile din localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 108 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect evaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul cultural Baru.


H.C.L. nr. 109 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii cu S.C. Zanshin Impex S.R.L. a unui act adiţional la contractul de servicii nr. 2724/ 27.12.2006 având ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 110 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii cu S.C. Tehnoart S.R.L. a unui act adiţional la contractul de servicii nr. 808/ 22.08.2007 având ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Renovare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 111 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea înfiinţării a 7 locuri de muncă în cadrul Serviciului public de salubrizare Baru.


H.C.L. nr. 112 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada 1.11.2008 - 15.12.2008.


H.C.L. nr. 113 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect montare de aparate electrice de încălzire a podelei la corpul B de la Şcoala Generală Petros, comuna Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 114 din 26 oct 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de produse având ca obiect achiziţionarea de pătuţuri pentru dotarea Grădiniţei din satul Baru.


H.C.L. nr. 115 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 116 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea unor contracte de achiziţie publică de complexitate redusă.


H.C.L. nr. 117 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2008.


H.C.L. nr. 118 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru Pomul de Crăciun 2008.


H.C.L. nr. 119 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 120 din 28 nov 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 112/ 2008 privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada 1.11.2008 - 15.12.2008.


H.C.L. nr. 121 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 122 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 123 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea unor contracte de achiziţie publică de complexitate redusă.


H.C.L. nr. 124 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2009.


H.C.L. nr. 125 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 126 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 233 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 127 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2009.


H.C.L. nr. 128 din 28 dec 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cotei lunare de motorină pentru microbuzul şcolar, marca Ford.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.