Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 62 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 63 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnişoarei Ienci Anamaria-Janina.


H.C.L. nr. 64 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Baru post mortem, domnului Nicolae Gârbea, ctitorul Bisericii Ortodoxe Baru.


H.C.L. nr. 65 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile publice din subordinea consiliului local.


H.C.L. nr. 66 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul III 2018.


H.C.L. nr. 67 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru pe trimestrul III 2018.


H.C.L. nr. 68 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – pentru modificarea Hotărârii nr. 60/ 2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna Baru.


H.C.L. nr. 69 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru. Judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 70 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind modificarea Hotărârii nr. 63/ 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnişoarei Ienci Anamaria-Janina.


H.C.L. nr. 71 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind stabilirea cuantumului şi numărului de burse pentru elevii de la şcolile din comuna Baru, aferente anului şcolar 2018 – 2019.


H.C.L. nr. 72 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin la nivelul Comunei Baru.


H.C.L. nr. 73 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 74 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind propunerea de modificare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara însuşit de Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 75 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.


H.C.L. nr. 76 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Centenarului, a 600 de ani de atestare documentară a comunei Baru şi sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 77 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara a unui imobil în suprafaţă de 3375 m2, înscris în CF nr. 60786 Baru, nr. Cadastral 60786-C1, C2, C3, C4 situat în comuna Baru. Judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 78 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor ca urmare a incendiului produs la casa domnului Bujeniţă Nicolae.


H.C.L. nr. 79 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea prelungirii valabilităţíi Planului Urbanistic General al Comunei Baru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 13/ 2000 şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 14/ 2000.


H.C.L. nr. 80 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”, în vederea exercitării calităţii de autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. „Apa Prod” S.A. Deva.


H.C.L. nr. 81 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind însuşirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroşani (Valea Jiului), constând în: - colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; - operarea şi administrarea staţiei de transfer Petroşani; - operarea şi administrarea staţiilor de sortare Vulcan şi Petroşani; - transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/ depozitare, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”.


H.C.L. nr. 82 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 83 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnului Băţălan Remus.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.