Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

(Revenire la pagina principală "WiFi4EU - Baru")

 

Faza I - Iniţiere şi atestare/ confirmare voucher Wifi4EU (finalizată).

 

Iniţiere acţiune Wifi4EU.

21.03.2018

15.05.2018

X

Operaţii de obţinere voucher.

31.10.2018

07.11.2018

X

Confirmare iniţială voucher, subscriere.

07.11.2018

13.12.2018

X

Finalizare operaţii atribuire voucher.

13.12.2018

15.12.2019

X

Iniţiere studiu documentaţie tehnică pentru cerere ofertă.

15.12.2018

14.01.2019

X

Confirmare voucher contrasemnătură electronică.

15.01.2019

X

Trecere la faza II - Realizare documentaţii pentru oferte furnizori servicii.

16.01.2019

 

            Detalii Faza I - Iniţiere şi atestare/ confirmare voucher Wifi4EU.

 

             21.03.2018 - Notă de informare privitoare la lansarea acţiunii.

         Notă (01.02.2019): Această informare poate parveni prin diferite canale "informative" (în cazul nostru fiind o iniţiativă ce "a ajuns" prin intermediul domnului Primar al comunei Baru, Răducanu Daniel pe "liniile" de informare legate de fondurile nerambursabile). La momentul iniţierii acestui program, ce se va derula mult timp după acest an de start (2018), nu existau detalii sau facilităţi relativ informative, dar, la momentul acestei note, simpla creare de cont pe situl WiFi4EU vă poate ajuta cât de cât în urmărirea paşilor următoarelor vouchere ce se vor acorda, existând deja unele detalii şi o experienţă deja acumulată şi prezentată.

            21.03 - 10.04.2018 - Alte informări, studiu site wifi4eu privitoare la detalii operaţionale.

         Notă (01.02.2019)Fiind vorba despre startul acestei acţiuni, evident că au fost necesare eforturi de documentare spre a înţelege condiţiile de participare, paşii necesari, etc. La acest moment, pe lângă situl WiFi4EU, puteţi parcurge şi documentaţiile inserate aici (şi, foarte probabil, ce vor apare şi în alte surse), unde veţi beneficia de experienţa noastră, a celor care au reuşit "din prima" dar şi a celor care au trebuit să pună "cap la cap" acest pionierat.

         11.04.2018 - Deschidere de cont pe situl autorităţii contractante (index atribuit de autoritatea contractantă: ..., user: ..., password: ...).

         Notă (01.02.2019)Este vorba despre o operaţiune banală, în care veţi accesa situl WiFi4EU şi veţi urma paşii de creare a contului Dumneavoatră. Atenţie, acest cont are o importanţă mai mare decât vă puteţi închipui, el fiind folosit pentru semnarea electronică (are valoare de semnătură electronică) a viitorului contract, în cazul în care veţi reuşi să obţineţi voucherul pentru municipalitatea Dumneavoastră. De aceea este necesar să vă notaţi toate datele de conectare pentru a nu se pierde şi pentru ca Dumneavoastră să puteţi parcurge toţi paşii ulteriori (având grijă ca acestea să fie disponibile oricărui angajat ce va fi însărcinat în achiziţie voucherului şi/ sau în activităţile ce vor apare ca şi consecinţă a obţinerii acestui voucher).

         Concret, iniţial aveţi un fel de "pas 1" reprezentat de completarea unui formular web cu datele legate de tipul de municipalitate (sau altceva), la "pasul 2" se dau detaliile despre municipalitate (adresă, reprezentant legal), mail de contact/ comunicări, "pasul 3" solicită informaţii detaliate despre reprezentantul legal (nume, adresă) şi "pasul 4" este legat de o revizuire a datelor implementate, cu scopul de a verifica datele introduse dar şi de a confirma datele introduse. De aici încolo apare un counter (o numărătoare inversă) până la momentul în care, aparent, aveţi de apăsat un singur buton "Solicitaţi un voucher".

         De reţinut (destul de important) este faptul că, adresa de mail care aţi utilizat-o la această deschidere de cont va fi adresa pe care veţi primi înştiinţări (mail-uri) cu referire la orice gest realizaţi în contul Dumneavoastră, precum şi orice informare va fi considerată necesară pentru bunul mers al operaţiunilor.

         12.04 - 14.05.2018 - Etapa de pregătire şi încărcare a documentelor solicitate.

         Notă (01.02.2019)Acum este momentul în care vă veţi documenta la maximum posibil cu privire la ceea ce va urma. La prima vedere este vorba despre o adevărată afacere, fie datorită faptului că achiziţia voucher-ului este fără implicaţii "participative" (un anumit procent din suma ce se obţine ca subvenţie cum se obişnuieşte la finanţările nerambursabile ce au ca sursă instituţiile comunităţii europene şi/ sau cele corelate), fie datorită faptului că nu trebuie realizate documentaţii greoaie, care să implice profesionişti, studii "oficiale" şi altele asemenea.

         Este deosebit de important să se reţină faptul că, aceste fonduri europene finanţează strict achiziţiile de materiale şi servicii legate de instalarea reţelei wifi efectivă, restul "picând" în spatele municipalităţii cu toate obligaţiile atrase: a. plata abonamentului internet pe următorii trei ani (obligatoriu, fiind o condiţie contractuală), b. plata oricărei mentenanţe (întreţinere, reparaţii, etc) a reţelei (cu aceleaşi obligaţii ca la pct. a.).

         Pe înţelesul tuturor, este ceva similar achiziţiei unui "telefon" (mobil, smart, etc), gratis, dar pe următorii trei ani eşti obligat să ai un abonament plătit de tine, să îţi repari singur "telefonul", sub tot felul de condiţii contractuale (în cazul nostru apar şi alte obligaţii, afară de cele deja prezentate la pct. a. şi b., dar toate la vremea lor) sub penalitatea de a rambursa valoarea subvenţionată prin voucherul atribuit.

         Abia după aceşti paşi, este momentul să completaţi o simplă cerere "Iniţiativă WiFi4EU" în care se anexează scanarea actului de identitate al reprezentantului legal şi o copie după încheierea civilă (dacă acesta este primarul) sau după dispoziţia Primarului (dacă este o altă persoană din cadrul Primăriei/ municipalităţii). Veţi "urca"/ "încărca" (face upload) aceste documente pe site, în contul Dumneavoastră şi va veni o confirmare

         15.05.2018 - Operaţia de înregistrare în sistem a opţiunii pentru cuponul valoric şi colectarea confirmării solicitării.

         Notă (01.02.2019)Este vorba despre o operaţiune mai simplă decât vă puteţi imagina. Veţi urmări atent când "ajunge la zero" numărătoarea inversă ce am descris-o în notele de la deschiderea de cont şi, când apare 00:00:00 să daţi click. Orice secundă întârziere vă va diminua şansa să obţineţi acel voucher, atât timp cât nu disdpare interesul pentru acest voucher.

         În elementele informative este specificat clar că achiziţia voucher-ului merge pe sistemul "primul venit, primul servit". În condiţiile în care nu există documentaţii "de departajare", este evident că cel care va da click pe butonul "Solicitaţi un voucher" în prima fracţiune de secundă după expirarea numărătorii inverse este cel care va fi "primul servit". La fel următorul, şi tot aşa, până ce se atinge numărul de vouchere pus la dispoziţie. Restul de aplicanţi, în etapa următoare, când procesul se va relua, probabil în mod identic.

         14.06.2018 - Recepţionarea informării cu privire la amânarea procedurii de atribuire a cuponului valoric în toamna lui 2018.

         Notă (06.02.2019)La foarte scurt timp după această înregistrare, probabil în urma unor litigii apărute legate de lipsa de transparenţă a portalului creat doar cu câteva luni în urmă, toţi aplicanţii (eventual şi cei care şi-au creat conturi) au primit o înştiinţare prin care erau informaţi că noua posibilitate de aplicare se amână până în toamna anului curent informării.

         15.06 - 30.10.2018 - Urmărirea periodică a statusului derulării operaţiunilor de iniţiere a procedurilor de atribuire a cuponului valoric.

         31.10.2018 - Anunţul cu privire la redeschiderea procedurii.

         01.11 - 06.11.2018 - Verificări de documente încărcate, informări suplimentare.

         Notă (06.02.2019)A fost o simplă etapă de verificare a posibilelor schimbări în ceea ce priveşte documentaţia solicitată şi cea "livrată", dar totul a rămas identic, nefiind necesare alte operaţii, alte documente.

         07.11.2018 - Operaţia de înregistrare în sistem a opţiunii pentru cuponul valoric şi colectarea confirmării (13:00:04).

         Notă (06.02.2019)Este o repetiţie a proceselor din data de 15.05.2018, cu referire la numărătoarea inversă şi click-ul obligatoriu în prima fracţiune de secundă după expirarea acestui termen.

         11.12.2018 - Confirmarea atribuirii cuponului valoric pentru comuna Baru (şi, pentru celelalte municipalităţi care au aplicat, pentru România, judeţul Hunedoara, localităţile fiind reprezentate de: Baru, Vulcan, Lupeni, Petrila, Densuș, Hărău, Crișcior, Vața de Jos şi Orăștioara de Sus).

         Notă (06.02.2019)Este vorba despre un mail ce confirmă (şi felicită) cu privire la obţinerea voucherului dar şi instrucţionează cu privire la un termen de maxim 7 zile ce decurge de la data mailului, termen în care se va pierde cuponul dacă dacă nu este confirmat acceptul asupra contractului ce se va încheia, pregătind contrasemnătura acestuia de către autoritatea contractantă.

            12.12.2018 - Studiu documentaţie suplimentară, informări suplimentare, studiu elemente contractuale (paşi contractuali).

         Notă (06.02.2019)Timpul pus la dispoziţie pentru un studiu real a fost deosebit de scurt, de maxim o săptămână (7 zile), sub sancţiunea de forfait (efectiv de renunţare la voucherul acordat). În acest timp, municipalităţile care nu au "beneficiat" de un "cunoscător IT" au fost puse în faţa înţelegerii rapide a ceea ce va înseamna efortul lor în derularea acestui proiect. Motiv pentru care, marea majoritate au întâmpinat probleme majore, mai ales la acest început, unde facilităţile puse la dispoziţie de către organizatorii WiFi4EU, reprezentate de "Futurium"  (dă click pe link dacă doreşti accesarea) şi "Helpdesk" (click ...) aveau mult prea puţine şanse de a ajuta în vreun fel... Dar timpul trece în favoarea celor care vor urma, care vor achiziţiona viitoarele vouchere, atât timp cât "îşi vor face temele" şi vor studia experienţa "pionierilor" acetui program.

         Oricum, "menţiunile" de mai sus nu sunt o critică, existând livrat din timp atât contractul în limba municipalităţii solicitante (cel de înainte de contrasemnare) ce prezenta toate detaliile necesare, cât şi contractul final, efectiv valabil (cel cu ambele semnături electronice, a reprezentantului autorităţii contractante şi a reprezentantului municipalităţii contractante), contract care furniza toate detaliile necesare pentru a înţelege ceea ce urmează.

         Mai mult, a fost pusă la dispoziţie, din primele clipe ale lansării programului o secţiune "Întrebări şi răspunsuri"  (FAQ), o "Foaie de parcurs orientativă" şi multe repere care puteau da o idee despre ceea ce reprezintă "angajarea" în achiziţia voucherului oferit prin programul WiFi4EU.

         13.12.2018 - Confirmarea electronică şi semnătura "electronică" a înţelegerii de subvenţie/ grant.

         Notă (06.02.2019)A fost vorba despre o simplă apăsare pe buton, confirmând acceptarea voucherului şi a condiţiilor contractuale atrase de acest gest.

         14.12.2018 - Studiu elemente contractuale, urmărire contrasemnătură autoritate contractantă.

         Notă (06.02.2019)Iniţial, totul a demarat după primirea unui mail de confirmare a confrmării la paşii solicitaţi de structura operaţională a programului, cu toate că pe site acest lucru nu a fost confirmat decât a doua zi cu o simplă informare "Aşteaptă contrasemnarea contractului". Oricum, ştiind despre ceea ce este vorba au început studiile de detaliu, cu proiecţie operaţională, etc.

         17.12.2018 - 19.12.2018 - Studiu, documentaţie repartizare iniţială puncte de acces reţea.

         Notă (06.02.2019)După ce ne-am făcut o ideea despre posibilităţile de achiziţie în cuantumul total al sumei acordate prin voucher, a venit momentul să găsim amplasamentele, deorece condiţiile contractuale au unele elemente "de substrat" care trebuie bine "asimilate".

         20.12.2018 - Întâlnire reprezentanţi firme potenţial prestatoare de servicii instalare reţea wifi, discuţii de colectare date şi feedback - atenţie,  la acest moment, providerii/ prestatorii de servicii conexe acţiunii WiFi4EU sunt total nepregătiţi, neavând nici măcar detalii legate de condiţiile contractuale; este necesară pregătirea de documentaţie completă pentru a putea solicita punctual prestatorilor ce este necesar, eventual pentru a putea colabora cât mai eficient cu aceştia.

         Notă (06.02.2019)Aşa cum "pioneriii" acestui program (cum i-am denumit într-o notă anterioară) au avut problemele lor, furnizorii de servicii cu privire la instalarea reţelei şi furnizorii de servicii de internet erau total nepregătiţi. Mai mult, atitudinea comercială prevalând în poziţia lor, a rezultat că este obligatoriu să realizez un studiu ce se va concretiza într-un fel de cerere de ofertă la adresa acestor furnizori, eventual ce se va realiza chiar în colaborare cu aceştia, evident în folosul comunităţii locale dar şi al celor care s-au "angajat" în acest program.

         14.01.2019 - Confirmare contrasemnătură autoritate contractuală.

         Notă (06.02.2019)Evident că a fost vorba despre un mail de informare cu privire la contrasemnarea contractului.

         15.01.2019 - Preluare contract contrasemnat.

         Notă (06.02.2019.01.2019)Contractul contrasemnat, de data aceasta în limba engleză şi nu în limba municipalităţii care subscrie, se putea "da jos" (downloada) şi totul devenea astfel oficial. Verificarea versiunii în limba engleză nu a găsit modificări contractuale faţă de prima versiune, cea în limba română/ a municipalităţii contractante (apărând doar semnăturile electronice - cele ale contului de conectare).

 

         Notă finală faza 1: La prima vedere pare o etapă de "achiziţie" a voucherului dar, evident, nu este aşa. Fără o pregătire reală, "achiziţia" va reprezenta doar o fază de irosire a unui voucher, la care municipalitatea va renunţa (cu forumurile de discuţii legate de acest program, WiFi4EU, Futurium, etc, au apărut deja municipalităţi care au fost "silite" să renunţe).

         Această "pregătire reală" înseamnă, dialogul cu oficialităţile municipalităţii în care acestea trebuie determinate, la maxim posibil, să înţeleagă ce efort material şi uman este născut de această achiziţie de subvenţie/ voucher şi ce "foloase de viitor" se nasc din asta. Abia după aceea să se procedeze la "click pe butonul magic" şi eventuala poziţie de "beneficiar de voucher".

         Voi detalia, în limita posibilităţilor, timpului, etc., pe fiecare fază în parte, tot ceea ce pot pentru a ajuta pe toţi cei implicaţi în acest program!

         Mulţumesc pentru înţelegere,

         Dorin Merticaru