Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 1 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatuli de specialitate al primarului comunei Baru.

H.C.L. nr. 2 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

H.C.L. nr. 3 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul IV 2017.

H.C.L. nr. 4 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Baru pe anul 2017.

H.C.L. nr. 5 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuţie al bugetului local.

H.C.L. nr. 6 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local.

H.C.L. nr. 7 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018.

H.C.L. nr. 8 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza comunei Baru.

H.C.L. nr. 9 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere la canalizarea menajeră în loicalitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara".

H.C.L. nr. 10 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Baru, pentru anul şcolar 2018 - 2019.

H.C.L. nr. 11 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019 - 2021.

H.C.L. nr. 12 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului Serviciului public local de alimentare cu apă şi de canalizare Baru pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019 - 2021.

H.C.L. nr. 13 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu Clubul Sportiv Masibo, în vederea organizării competiţiei sportive de Karate WKF pentru sportivi cu vârsta de la 5 ani în sus, în data de 17 februarie 2018.

H.C.L. nr. 14 din 9 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea asocierii în participaţiune a comunei Baru prin Consiliul Local al Comunei Baru, cu S.C. "Eurostrei" S.R.L. în vederea amenajării şi dezvoltării zonei turistice Vf. Tulişa.

H.C.L. nr. 15 din 23 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind prelungirea denumirii de stradă "Prof. Dr. Ştefan Gârbea" pe segmentul compus din DC 70F Baru - Valea Lupului (km 0+817-1+188) şi din Strada principală (km 0-0+550).

H.C.L. nr. 16 din 23 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 8.500 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprjinirea cultului ortodox din satul Petros.

H.C.L. nr. 17 din 23 februarie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.