Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE:

 Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului necesara implementarii proiectului:„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DC 70A SI STRAZILE IN LOCALITATEA PETROS - ZONA VALEA STREIULUI, COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA”

 

Avand in vedere:

 • faptul ca Autoritatea contractanta – COMUNA BARU a demarat executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii:„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DC 70A SI STRAZILE IN LOCALITATEA PETROS - ZONA VALEA STREIULUI, COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA”;
 • faptul ca a fost reziliat contractul dintre Autoritatea contractanta – COMUNA BARU si elaboratorul proiectului tehnic al obiectivului amintit, deoarece acesta a fost in incapacitate de a respecta conditiile contractuale, inclusiv incapacitate de a asigura asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada executiei lucrarilor;
 • prevederile art. 104, alin. 1, lit. c din Legea 98/2016;

 Prin prezenta, va transmitem urmatoarea:

 INVITATIE DE PARTICIPARE

La procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in baza art. 104, alin. 1, lit. c din Legea 98/2016

 • Denumirea achizitiei: Servicii de asistentatehnica din parteaproiectantuluinecesaraimplementariiproiectului:„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DC 70A SI STRAZILE IN LOCALITATEA PETROS - ZONA VALEA STREIULUI, COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA”
 • Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 4047,05 lei 
 • Intreaga documentatie de atribuire continand toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a va putea asigura o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a fost publicata pe site-ul Autoritatii contractante:https://www.primariabaru.ro/index.php/pagina-autoritatilor/documente-utile.
 • Sesiunea de depunere de oferte este deschisa si altor operatori economici interesati.
 • Modul de derulare al procedurii este cel prezentat in documentatia de atribuire SECȚIUNEA A - INSTRUCȚIUNI CĂTRE OFERTANȚI.
 • Oferta va fi depusa cu respectarea cerintelor din documentatia de atribuire, dupa urmatorul program:
  • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare: 19.11.2019 ora 10:00
  • Data stabilita pentru deschiderea ofertei preliminare: 19.11.2019 ora 11:00
  • Data stabilita pentru sedinta de negociere: se va stabili ulterior verificarii ofertei preliminare si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
  • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei finale: se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
  • Data stabilita pentru deschiderea ofertei finale: se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte

 

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului necesara implementarii proiectului:„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DC 70A SI STRAZILE IN LOCALITATEA PETROS - ZONA VALEA STREIULUI, COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA”