Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

1. ANUNT COLECTIV

2. PROCES VERBAL DE COMUNICARE

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mediul de Afaceri - Comuna Baru, judeţul Hunedoara.

 

         Firme - Comuna Baru, judeţul Hunedoara.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Apel de selecţie finanţare

(19 februarie 2019)

 

         În perioada 04.03.2019 - 10.04.2019, Asociaţia Microregiunea Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor G.A.L., va lansa măsura de finanţare 6.1 "Înfiinţarea de activităţi neagricole" (varianta scurtă/ varianta completă).

         La acest moment este activ apelul pentru măsura de finanţare 2.1. "Modernizarea exploataţiilor agricole şi pomicole" (varianta scurtă/ varianta completă) şi s-a prelungit apelul de selecţie pentru măsura de finanţare 6.4. "Investiţii în infrastructura internet broadband" (varianta scurtă/ varianta completă).

         Apelul de selecţie (în forma sa "scurtă") îl puteţi vizualiza dând click/ atingând aici: Apel de selecţie. (acesta este un link permanent)

         Calendarul estimativ (al celorlalte măsuri de finanţare prevăzute pentru anul 2019) îl puteţi vizualiza dând click/ atingând aici: Calendar estimativ. (acesta este un link permanent)

         Detalii despre acest apel puteţi pargurge la adresa web a GAL: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/apeluri-de-selectie-active/ . Aici veţi putea vizualiza toate măsurile de finanţare active momentului "vizitei" Dumneavoastră.

 

         Datele de contact necesare:

         Asociaţia Microregiunea Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor G.A.L. - 26 comune (2016 - 2023).

- adresă operaţională: Bulevardul 22 Decembrie, nr 37A, clădirea CEPROMIN (lângă hotel Sarmis), etajul 3, camera 317.

- adresă corespondenţă: Oficiul Poştal nr. 1, Căsuţa Poştală nr. 114, Deva, judeţul Hunedoara, România.

- telefon/ fax (secretariat): 0354.411.150.

- email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- website: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/ . Pe acest website puteţi vizualiza detalii complete despre toate măsurile de finanţare, Dumneavoastră urmând să parcurgeţi datele prezentate funcţie de interesul curent (vizualizare de tip istoric pentru finanţările care nu mai sunt active, vizualizare activă pentru măsurile active sau vizualizare previzională, pentru măsurile ce urmează să devină active la o dată viitoare - conform calendarului estimativ).

- Facebook: http://www.facebook.com/gal.tarahateguluitinutulpadurenilor.

         Persoane de contact:

- telefon mobil: + 40762 695 509 - MICU Carmen, preşedinte/ reprezentant legal.

- telefon mobil: + 40742 282 598 - BUMBESCU Sorina Simona, director executiv.

- telefon mobil: + 40740 209 519 -ENUŢ Dana Paula, manager proiect.

 

 

         Notă: Linkurile inserate nu pot fi controlate de administratorii acestui site, ele fiind proprietatea terţilor asupra cărora s-au făcut menţiunile din acest anunţ (funcţionalitatea linkurilor nefiind garantată, noi verificând şi asigurând funcţionalitatea lor la momentul inserării în această pagină - data anunţului).


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Baza de Practică şi Agrement - UBB Cluj - Baru Mare, judeţul Hunedoara

 

         Baza de Practică şi Agrement din Baru a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, oferă un cadru ideal pentru activităţi academice şi de recreere.

         Complexul este format din 5 corpuri de clădire în care s-au amenajat spaţii de cazare (la acest moment un număr de 80 de locuri de cazare, dispuse în camere cu 1, 2, 6 sau 8 locuri, cu sau fără baie proprie şi un apartament cu 3 camere, 4 locuri, cu baie proprie), săli de conferinţă, curs şi seminar. Este pusă la dispoziţia vizitatorilor şi o sală de socializare, un foişor, un spaţiu pentru grătar şi un teren sintetic pentru fotbal, tenis, volei sau baschet, inclusiv un club propriu.

         În imediata vecinătate se află şi sala de sport a comunei Baru ce poate fi închiriată pentru activităţi sportive în grupuri mici sau pentru activităţi sportive de anvergură (cum ar fi Cupa Masibo ce se desfăşoară anual în această sală de sport), precum şi sala de spectacole a căminului cultural din Baru (ce poate fi închiriată pentru activităţi culturale de orice nivel).

         Fluxul actual de vizitatori al complexului este de aproximativ 1.300 persoane/ an acesta înregistrând o creştere permanentă, în special datorită diversificării activităţilor la care participă acest complex.

         Dintre aceste activităţi putem aminti de aplicaţiile de teren ale studenţilor de la Facultatea de Geografie şi de la Facultatea de Biologie şi Geologie, excursiile cu specific cultural-istoric sau sportiv, simpozioane, conferinţe, şcoli doctorale, şcoli de vară şi de iarnă. Tot aici se desfăşoară şi Tabăra de performanţă destinată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul UBB, care obţin rezultate deosebite pe planul studiilor şi în cercetare.

         Tot aici s-a oferit sprijin pentru activităţi de nivel internaţional, cum ar fi "Balkan Camp" (tabăra Balcanică de Speologie) ce se desfăşoară anual cu un număr din ce în ce mai mare de participanţi la nivel internaţional sau workshop-ul internaţional de film documentar "Aristoteles Workshop" (în parteneriat UBB).

 

         Link-uri utile:

        UBB Cluj - Complexul Baru Mare.

        Baza de Practică şi Agrement Baru.

        Facultatea de Teatru şi Film - UBB Cluj.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

         La preselecţia concursului "Arc peste timp" ce a avut loc în data de 20.11.2018 în sălile campusului UBB din Baru, au participat 91 de elevi din clasele V - VIII. Activitatea s-a remarcat printr-o atmosferă de adevărată competiţie, fiecare participant dorind să ajungă printre finalişti. Această afirmaţie este dovedită de faptul că departajarea finală nu putut s-a realizat concret din această fază de preselecţie fiind necesară utilizarea setului de întrebări suplimentare.

         Întrebările care au stat la baza preselecţiei au fost cele inserate mai jos.

 

         Preselecţia:

         Să aflăm mai multe despre Baru!

1. Care sunt pâraiele prin confluența cărora se formează Streiul?
R: Streiul își are obârșia în Munții Șureanu unde se formează prin confluența a trei pâraie: Cald, Rovinei și Gruișoara.
2. Care sunt afluenții din stânga a râului Petros cu obârșia în Munții Retezat?
R: Muncelul, Bărișorul, Râu Bărbat, Rușor.
3. Ce fel de păduri se întâlnesc în zona comunei Baru?
R: În zona comunei Baru se întâlnește etajul pădurilor de foioase, alcătuit din păduri de fag și păduri de fag în amestec cu gorun.
4. Precizează condițiile climatice ale zonei Baru.
R: Mediile temperaturilor anuale sunt cuprinse între 8 și 10 grade Celsius, ale lunii iulie între 20 și 22 grade Celsius și ale lunii ianuarie între 2 și -3 grade Celsius.
5. Menționează cinci plante hidrofile lemnoase ce formează vegetația din luncile râului Strei și pâraielor.
6. R: Plantele hidrofile lemnoase ce formează vegetația din luncile râului Strei și pâraielor sunt: salcia, plopul, răchita, aninul.
7. Precizează o caracteristică a satelor hațegane, caracteristică ce se aplică și în cazul satelor Baru Mare și Mic, Livadia de Câmp și de Coastă.
R: O caracteristică a satelor hațegane ce se aplică satelor Baru Mare și Mic, Livadia de Câmp și de Coastă este situarea lor la distanțe de 2-3 km sau chiar venirea în contact direct, fiind despărțite doar de un curs de apă.
8. Care sunt satele a căror toponim constituie un argument în plus la continuitatea poporului român și pentru unitatea limbii române?
R: Satele a căror toponim constituie un argument în plus la continuitatea poporului român și pentru unitatea limbii române sunt Livadia Petros și Valea Lupului, fiecare reprezentând un toponim derivat dintr-un apelativ.
9. În ce an este consemnată localitatea Baru în zapisurile vremurilor?
R: Localitatea Baru este consemnată în zapisurile vremurilor la 1418.
10. În ce an ia ființă la Baru o fabrică de cărămidă, țigla, sobă de teracotă?
R: În 1896 ia ființă la Baru o fabrică de cărămidă, țigla, sobă de teracotă.
11. Când și cum a început Bătălia de la Merișor?
R: Bătălia de la Merișor, cum a rămas cunoscută în analele luptelor din timpul primului război mondial, a început în ziua de 14 septembrie 1916 printr-un violent bombardament de artilerie grea.
12. Locuitorii căror sate din comuna Baru și-au exprimat primii Hotărârea de Unire cu Patria Mamă?
R: Primii care și-au exprimat Hotărârea de Unire cu Patria Mamă, încă de la 29 noiembrie 1918 au fost locuitorii din Livadia, Petros și Valea Lupului.
13. În ce localități au existat biserici medievale care au dispărut cu totul?
R: În Baru Mare și Baru Mic au existat două biserici medievale ce au dispărut.
14. Precizează cinci tradiții etnografice și folclorice ale comunei Baru.
R: Tradiții etnografice și folclorice ale comunei Baru: Pițărăii (colinzi), Arminden (obicei păstrat doar în Petros); Strigarea peste sat sau Joi mari strigarea; Alergatul prescurii, Măsuratul oilor; Nedeile;
15. Precizează două tradiții din comuna Baru care încă se mai păstrează.
R: Udarea de Sf. Gheorghe (23 aprilie), Pomana Paștilor, Claca.

         Barul – locul meu.

1. Prezintă într-un mod general localitatea Baru.
R: Baru este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Hunedoara, Transilvania, România. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului Hunedoara. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din neolitic. Satul Baru a aparținut până în anul 1851 corpului de armată Regimentul I de Graniță de la Orlat, ce făcea parte din Granița Militară Transilvăneană.
2. Unde este așezată localitatea Baru.
R: Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului Hunedoara la poalele sud-vestice ale Munților Șureanu și nord-estice ale Retezatului, pe cursul superior al râului Strei, în sud-estul Depresiunii Hațegului, pe DN66, Petroșani - Baru - Hațeg.
3. Ce s-a descoperit în urma săpăturilor arheologice în zona Baru?
R: Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din neolitic, astfel, în locul numit de localnici "Stânca Jidovilor", s-au găsit fragmente ceramice aparținând culturii Coțofeni, iar la "Biserica Pârvuleștilor" s-a descoperit o așezare încadrată în epoca bronzului (cultura Wietenberg, grupul cultural Balta Sărată și medievală). La "Fântâna lui Gruișor" s-a descoperit o fortificație dacică, iar la capătul de sus al defileului din "Valea Petrosului" se află un turn dacic. Pe teritoriul satului s-au mai descoperit un denar suberat de la Caracalla și fragmente de ceramică medievală.
4. Pe ce se bazează economia localității?
R: Economia localității este bazată pe industria de exploatare și prelucrare primară a lemnului, pe industria materialelor de construcții (materiale refractare), comerț și agroturism, dar în mod special pe agricultură, prin cultivarea terenurilor și creșterea animalelor.
5. Numește cinci obiective turistice din comuna Baru.
R: Obiective turistice din comuna Baru:
• Biserica Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul din Baru.
• Rezervația naturală "Peștera Tecuri" (2 ha).
• Cheile Barului.
• Muzeul de Artă Populară "Maria Hord Gârbea".
• Cascadele de la Șipote.

         Strei - Hațeg.

1. Prezintă importanța sitului Strei - Hațeg.
R: Strei - Hațeg este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Hunedoara.
2. Unde este localizat situl Strei-Haţeg?
R: Aria naturală se întinde în extremitatea sud-vestică a județului Hunedoara, pe teritoriile administrative ale comunelor: Baru, Bănița, Bretea Română, General Berthelot, Pui și Sălașu de Sus și pe cele ale orașelor Lupeni, Hațeg și Uricani.
3. Care sunt drumurile naționale de care este străbătut situl Strei-Haţeg?
R: Situl este străbătut de drumurile naționale DN66 (Târgu Jiu - Petroșani - Deva) și DN68 (Caransebeș - Hațeg).
4. Când s-a realizat instituirea sitului Strei Haţeg?
R: Instituirea regimului de arie naturală protejată (pe o suprafață de 24.968 hectare) pentru situl de importanță comunitară „Strei - Hațeg” s-a făcut prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)[5]. Acesta se suprapune peste Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”.
5. Ce rezervații naturale include situl arheologic Strei – Haţeg ?
R: Include rezervațiile naturale: Paleofauna reptiliană Tuștea, Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru, Mlaștina de la Peșteana, Calcarele de la Fața Fetii, Vârful Poieni, Pădurea Slivuț, Fânațele cu narcise Nucșoara, Fânațele Pui și Peștera Șura Mare.
Zona reprezintă o arie naturală (păduri de conifere, păduri de foioase, păduri de amestec, păduri în tranziție, pajiști uscate, pajiști ameliorate, stepe, terenuri arabile) în Țara Hațegului, încadrată în bioregiunea geografică continentală și alpină Carpaților Meridionali. Rețeaua hidrografică principală a sitului aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Strei și Râul Mare.
6. Numiţi minim trei obiective de interes istoric, cultual și turistic din vecinătatea sitului și arealul acestuia.
R: În vecinătatea sitului și în arealul acestuia se află numeroase obiective de interes istoric, cultural și turistic (lăcașuri de cult, castele, cetăți, situri arheologice, arii naturale protejate); astfel:
• Biserica Sfântul Nicolae din Densuș.
• Ruinele orașului antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
• Biserica Sfântul Nicolae din Densuș, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric.
• Biserica "Sf. Nicolae" din Hațeg, construcție 1821-1828, monument istoric.
• Biserica reformată din Hațeg, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Biserica romano-catolică din Hațeg, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Biserica Înălțarea Domnului din Nucșoara, construcție 1786, monument istoric.
• Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Paroș, construcție secolul al XV-lea, monument istoric.
• Biserică reformată de la Peșteana, construcție sec. al XIV - XVII, monument istoric.
• Biserica "Sf. Prooroc Ilie" din Peșteana, construcție sec. XIV - XV, monument istoric.
• Biserica "Pogorârea Sf. Duh" din Ponor, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
• Biserică parohială reformată din Râu Alb, construcție sec. XV - XVI, monument istoric.
• Biserica cnezilor Cândea din Sântămăria-Orlea, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric.
• Biserica Nemeșilor din Sălașu de Sus, construcție secolul al XVI-lea, monument istoric.
• Biserica de zid Sfinții Atanasie și Chiril din Sălașu de Sus, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric.
• Biserica de zid Sfântul Gheorghe din Sânpetru, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric.
• Biserica cnezilor Cândea din Suseni, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric.
• Castelul Kendeffy din Sântămăria-Orlea, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
• Curtea cnezilor Cândreș din Sălașu de Sus, construcție sec. XV - XVII, monument istoric.
• Castelul contelui Nopcsa din Săcel, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Curtea nobiliară a Cândeștilor din Râu de Mori, construcție sec. XV - XVI, monument istoric.
• Castelul Pogány din Păclișa, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Castelul Nalatzi-Fay din Nălațvad, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
• Ruinele orașului antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
• Villa rustica de la Valea Lupului (castru roman).
• Ansamblul Cetății Mălăiești (donjon și zid de incintă) din satul omonim, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric.
• Ariile protejate: Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, Parcul Național Retezat, Peștera Tecuri, Peștera Șura Mare, Rezervația științifică Gemenele.


         1 Decembrie 1918.

1. Care a fost prima provincie care s-a unit cu patria mamă?
R. La data de 27 Martie 1918 , Sfatul Ţării votează la Chişinău unirea Basarabiei cu România.
2. Ce eveniment a avut loc la 28 Noiembrie 1918?
R. Congresul General al Bucovinei a proclamat unirea Bucovinei cu Romania.
3. Ce a reprezentat Adunarea celor 1228 delegaţi de la Alba Iulia ?
R. A reprezentat o adunare reprezentativa a întregii populaţii româneşti din Transilvania, care a decretat Marea UNIRE.
4. Ce eveniment a avut loc la 1 Decembrie 1918?
R. In prezenta a peste o suta de mii de participanţi, la Alba Iulia a fost votata unirea Transilvaniei, Banatului,Crisanei si a Maramuresului cu Romania, respectiv formarea Statului National Unitar Roman.
5. Care a fost rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia?
R. La 1 Decembrie 1918 este decretata Unirea "acelor romani si a tuturor teritoriilor locuite de dansii cu Romania".
6. Care au fost personalitatile marcante ale actului unirii de la 1 Decembrie 1918?
R. Regele Ferdinand I, Ion I.C Bratianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldis, Alexandru Vaida Voievod, Stefan Pop, Octavian Goga.
7. Ce reprezinta aniversarea centenarului Marii Uniri?
R. Omagierea celui mai important moment al istoriei moderne a romanilor, respectiv desavarsirea statului national, prin unirea provinciilor aflate sub stapanire straina: Basarabia, Bucovina si Transilvania cu patria mama. Deasemenea sarbatorim credinta romanilor de a trai intr-un singur stat - Romania.
8. Care a fost una dintre etapele preliminare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918?
R. Mica Unire (Unirea Tarii Romanesti si a Moldovei) ce a avut loc la data de 24 Ianuarie 1859 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
9. Care a fost activitatea Consiliului Naţional Român constituit la Pui, jud.Hunedoara la data de 14 Noiembrie 1918?
R. Acest consiliu a coordonat activitatea Gărzilor Naţionale Române din Baru Mare, Baru Mic şi din satele învecinate (menţinerea ordinii, aprovizionarea populaţiei, combaterea epidemiilor precum şi apărarea de trupele germane în retragere).
10. Cetăţean de onoare al Comunei Baru, preot şi ctitor al Bisericii "Pogorarea Duhului Sfânt" cel care a fost preşedinte al Consiliului Naţional Român în localitatea Baru, anul 1918, având o contributie aleasa în sprijinul miscărilor naţionale în vederea realizării întregirii neamului românesc.
R. Părintele Greco-Catolic, Nicolae Gârbea.
11. Un important număr de soldaţi din Comuna Baru, au făcut parte din corpul voluntarilor în Rusia. Dintre aceştia amintim: Pârv Viorel, Bolea Simihai, Popa Ioan din Baru; Necsiu Petru, Oprean Ion din Valea Lupului; Brotei Vasile din Petros.
12. Care a fost motivatia acestora?
R. Au dorit să îşi aducă contribuţia efectivă la sporirea rândurilor armatei române în lupta sa pentru eliberarea teritoriilor stăpânite de Austro-Ungaria.
13. Operaţiunile militare din zona localităţii Baru, au adus pagube serioase suferite de către locuitorii comunei, iar în mod deosebit au avut de suferit preotul Ioan Bora din Petros şi preotul Nicolae Gârbea din Baru. Unul dintre acestia a fost arestat şi închis pentru sentimentele naţionale şi sprijinul acordat mişcărilor naţionale în vederea realizării României Mari.
R. Preot Ioan Bora din Petros, în anul 1916;

 

         România, țara mea.

1. Unde este situată România ?
R: România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre.
2. Care sunt vecinii României?
R: Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est.
3. Când a apărut ca stat România ?
R: România a apărut ca stat, condus de Alexandru Ioan Cuza, în 1859, prin unirea dintre Moldova și Țara Românească, păstrând autonomia și statutul de stat tributar față de Imperiul Otoman, pe care-l aveau cele două principate.
4. De unde provine etimiologia numelui România ?
R: Numele de „România” provine de la „român”, cuvânt derivat din latinescul romanus care semnifică cetățean al Romei.
5. Explică denumirea „spațiul carpato-danubiano-pontic”.
R: Teritoriul actual al României cuprinde o zonă aproximativă denumită „spațiul carpato-danubiano-pontic”, deoarece România se suprapune unui sistem teritorial european, conturat după forma cercului Carpaților Românești și a regiunilor limitrofe impuse și subordonate complementar Carpaților, fiind mărginită în partea de sud de fluviul Dunărea, iar în partea de est de Marea Neagră.
6. Ce populație are România ?
R: Conform recensământului din 2011, România are o populație de 20 121 641 de locuitori.
7. Care este cea mai joasă regiune a țării ? Dar cele mai înalțate ?
R: Delta Dunării este cea mai joasă regiune a țării, sub 10 m altitudine, cu întinderi de mlaștini, lacuri și stuf. Ceva mai înălțate sunt grindurile fluviale și maritime (Letea, Caraorman, Sărăturile) pe care se grupează satele de pescari.
8. Când a fost introdusă Delta Dunării în lista patrimoniului mondial al UNESCO?
R: Delta Dunării a fost introdusă în lista patrimoniului mondial al UNESCO în 1991 ca rezervație naturală a biosferei.
9. Prezintă particularitățile hidrografice și hidrologice ale României ?
R: România beneficiază de toate tipurile de unități acvatice: fluvii și râuri, lacuri, ape subterane, ape marine. Particularitățile hidrografice și hidrologice ale României sunt determinate, în principal, de poziția geografică a țării în zona climatului temperat-continental și de prezența arcului carpatic. Factorul antropic a contribuit la unele modificări ale acestor particularități.
10. Câte specii de plante au fost identificate pe teritoriul României și câte au fost declarate monumente ale naturii ?
R: Au fost identificate 3700 de specii de plante din care până în prezent 23 au fost declarate monumente ale naturii, 74 dispărute, 39 periclitate, 171 vulnerabile și 1253 sunt considerate rare.
11. Prezintă zonele de vegetație din România.
R: Cele trei mari zone de vegetație în România sunt zona alpină, zona de pădure și zona de stepă. Vegetația este distribuită etajat, în concordanță cu caracteristicile de sol și climă, dar și în funcție de altitudine.
12. Cum este repartizată fauna.
R: Fauna României este în special repartizată în funcție de vegetație.

13. Care sunt factorii ce determină clima României ?
R: Clima României este determinată în primul rând de poziția sa pe glob, precum și de poziția sa geografică pe continentul european. Aceste particularități conferă climei un caracter temperat continental cu nuanțe de tranziție.
14. În ce constă idealul educațional al școlii românești ?
R: Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității individului în vederea unei integrări eficiente în societatea bazată pe cunoaștere.
15. Care este cel mai mare oraș din România ? Numește alte cinci orașe din România cu populație numeroasă
R: București este cel mai mare oraș și totodată capitala României.
Alte orașe cu populație numeroasă sunt: Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Craiova. Alte orașe cu o populație ce depășește 200.000 de locuitori sunt: Galați, Brașov și Ploiești.
16. Menționează trei nume cu realizări spectaculoase în domeniul aviației.
R: Se pot nota realizări spectaculoase în domeniul aviației făcute de Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Aurel Persu și Henri Coandă.
17. Menționează monumente importante ca arhitectură.
R: În arhitectură, printre realizările semnificative, putem cita: Biserica Neagră, Castelul Bran, Castelul Huniazilor și Castelul Peleș.
18. Numește trei personalități din domeniul medicinii.
R: În medicină, Nicolae Paulescu a fost unul din precursorii descoperirii și folosirii insulinei în scopul tratării diabetului, Gheorghe Marinescu a fost un important neurolog, iar Victor Babeș a fost unul dintre primii bacteriologi. Gheorghe Țițeica a fost unul dintre cei mai remarcabili matematicieni români.
19. Care sunt categoriile din care este format Armata Română?
R: Armata Română este formată din trei categorii de arme: Forțele Terestre, Forțele Aeriene și Forțele Navale, aflate sub comanda Statului Major General, direct subordonat Ministerului Apărării Naționale. Pe timp de război, Președintele României este comandatul suprem al Forțelor Armatei.
20. Când se sărbătorește Ziua Armatei ?
R: În fiecare an, pe 25 octombrie se sărbătorește Ziua Armatei,[394] iar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în București și la Alba-Iulia au loc numeroase parade militare.[395] În București se află Universitatea Naționala de Apărare[396] și Muzeul Militar Național.