Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

(Revenire la pagina principală "WiFi4EU - Baru")

 

Anexa I - Documentaţie realizare cerere de ofertă în colaborare cu furnizorii de servicii (versiune 31.01.2019).

 

            Componentele hardware ale reţelei (la data acestei versiuni a anexei I) sunt reprezentate de:

 1. Punctele de acces - denumite în continuare "P.A." ), preferabile fiind cele la valori de achiziţie de 550 - 600 EUR forma "de exterior";

            Totalul P.A.-urilor selectate este de 10 (extensie la 12), conform listei de mai jos (şi clauzelor contractuale - vezi Anexa 2, anexa I.2.):

            Grup 1 (Baru)

 1. P.A. - Primăria Comunei Baru, str. "Prof. Dr. Şt. Gârbea" nr. 222, Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337035 (care acoperă direct şi centrul UPU şi parcul din faţa primăriei şi poate iniţia reţea secundară către blocurile din zonă, Biserica Penticostală "Betel", coordonate 45,469622; 23,165344),
 2. P.A. - Centru de Informare şi Promovare Turistică Baru, D.N. 66, Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337035 (care acoperă direct şi o parte din parcul Baru, coordonate 45,470154; 23,166782),
 3. P.A. - Cămin Cultural Baru, str. "Prof. Dr. Şt. Gârbea", Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337035 (care acoperă direct şi Şcoala Baru, terenul de sport şi o parte din parcul Baru, coordonate 45,470714; 23,164641),
 4. P.A. Biserica Ortodoxă Baru, str. "Prof. Dr. Şt. Gârbea", Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337035 (acoperă zona Bărişor, coordonate 45,472898; 23,159750),
 5. P.A. Sală sport, Campus U.B.B., Baru. jud. Hunedoara, C.P. 337035 (care acoperă şi sala de sport şi centrul de pompieri, coordonate 45,473094; 23, 149368),

            Grup 2 (Petros)

 1. P.A. Biserica Ortodoxă Petros, Petros, com. Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337037, (acoperă zona bisericii ortodoxe precum şi zona Muncelului), coordonate 45,468354; 23,171053,
 2. P.A. Şcoala Gimnazială Petros, Petros, com. Baru, jud. Hunedoara, C.P. 337037, (care acoperă zona Şcolii gimnaziale precum şi zona Petros), coordonate 45,468836; 23,172582,

            Grup 5 (Valea Lupului)

 1. P.A. Biserica Valea Lupului (care acoperă atât biserica ortodoxă cât şi Căminul cultural Valea Lupului, cu posibila extensie pe Valea Lupului), coordonate 45,471989; 23,124040,

            Grup 6 (Livadia)

 1. P.A. Cămin Cultural Livadia, (care acoperă zona căminului cultural cu posibila extensie pe zona Livadia de Câmp), coordonate 45,491260; 23,126354,
 2. P.A. Biserica Livadia. (care acoperă zona bisericii cu posibila extensie pe zona Livadia de Câmp), coordonate 45,493263; 23,126343,

 

         Punct de rezervă

11. P.A. Biserica Ortodoxă Livadia (care acoperă zona bisericii ortodoxe şi permite acoperirea pe zona Livadia de Coastă), coordonate 45,495651; 23,134883.

12. P.A. Zonă agrement "Hanul Boleştilor" (care acoperă această zonă dar permite şi extensia pe localitatea Patros), coordonate 45,470490; 23,192450.

 

            Notă: Această alegere a P.A.-urilor este una intermediară (nu este o formă finală), estimarea numărului şi amplasamentului final al acestora, precum şi al costurilor finale agreate fiind realizată în colaborare cu furnizorii de servicii contactaţi din lista furnizorilor înscrişi pusă la dispoziţie de portalul WiFi4EU - în baza căreia a fost realizată selecţia iniţială a furnizorilor.

 

 1. Repeater-ele - denumire în continuare "repetitoare" (Notă: "Extend"-erele sau "Booster"-ele nu sunt preferabile deoarece se doreşte controlul complet al reţelei create, un repetitor conţinând cele două routere, cel de preluare şi cel de transmitere, cu funcţie tip P.A., fiind disponibil un nivel controlabil de securitate al reţelei), preferabile fiind cele de tip dual-band la valori de achiziţie de 150 - 200 EUR forma "de exterior" pentru evitarea "întârzierilor de semnal";
 2. Serviciul Internet - denumit în continuare "abonament";
 3. Serverul captiv/ Gateway - denumit în continuare "server".

 

Calcul estimativ

Nr. crt Denumire reper Nr. buc. Valoare estimată Total per reper
  Total     14.900
1 P.A. (exterioare) 10 600 6.000
2 Repetitor (dual band exterior) 22 200 4.400
3 Conectică, accesorii 1 2.000 2.000
4 Server şi licenţe portal captiv 1 2.500 2.500
  Sold     100

 

            Notă: Preţurile sunt prelevate "la valori maximale" în urma unui studiu de piaţă desfăşurat în perioada 15.12.2018 - 31.01.2019, atât pe piaţa electronică cât şi pe piaţa directă (en-detail) a comunităţii europene, fiind doar un reper de colaborare cu persoanele de contact ale furnizorilor de servicii, înainte de semnarea contractului final. Valorile prezentate încorporează doar valoarea finală a produsului efectiv, manopera nefiind cunoscută până la dialogul direct cu operatorii. Funcţie de aceste valori finale se va putea lua în considerare posibila extensie la 12 P.A.-uri, forma de bază fiind cea pe 10 P.A.-uri.

         Detalii referitoare la această pagină vor fi implementate ori de câte ori voi avea ocazia, pentru o bună, transparentă şi eficientă colaborare cu orice terţ implicat.