Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 01 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 02 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2008.


H.C.L. nr. 03 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de analiză şi selectarea ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii "Elaborare documentaţie tehnico-economică, faza SF+PT, pentru obiectul de investiţii "Regularizare Balta Bisericii Livadia din satul Livadia, comuna Baru".


H.C.L. nr. 04 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Baru.


H.C.L. nr. 05 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea statului în proprietate privată.


H.C.L. nr. 06 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 107/ 2006 privind darea în administrarea Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca a unui imobil, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 07 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna Baru.


H.C.L. nr. 08 din 22 ian 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorificării cotei de masă lemnoasă pentru anul 2008.


H.C.L. nr. 09 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului comunitar de utilităţi publice Baru.


H.C.L. nr. 10 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului public de salubrizare Baru.


H.C.L. nr. 11 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru.


H.C.L. nr. 12 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public Baru.


H.C.L. nr. 13 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 14 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea unităţii locale de sprijin.


H.C.L. nr. 15 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea comunei Baru cu judeţul Hunedoara precum şi cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara".


H.C.L. nr. 16 din 18 feb 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de consultanţă pentru identificarea surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara" / ... pentru modificarea Hotărârii nr. 49/ 2006 privind aprobarea demolării unor construcţii proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 17 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 18 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului.


H.C.L. nr. 19 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 20 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada aprilie - septembrie 2008.


H.C.L. nr. 21 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare.


H.C.L. nr. 22 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.


H.C.L. nr. 23 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public.


H.C.L. nr. 24 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Baru.


H.C.L. nr. 25 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 26 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate pentru proiectul "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 27 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Îmbrăcăminţi bituminoase pe străzile din localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 28 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Îmbrăcăminţi bituminoase pe străzile din localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 29 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Renovare, modernizare şi dotare aferentă Cămin Cultural Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 30 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Renovare, modernizare şi dotare aferentă Cămin Cultural Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 31 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietatea privată a comunei Baru, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara" al judeţului Hunedoara pentru înfiinţarea unei subunităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă, având şi un modul de prim ajutor SMURD.


H.C.L. nr. 32 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 9/ 2008 privind înfiinţarea Serviciului comunitar de utilităţi publice Baru.


H.C.L. nr. 33 din 24 mar 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 458 m3 masă lemnoasă.

 


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.