Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 52 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind  aprobarea actualizării studiului de fezabilitate pentru proiectul "Alimentare cu apă şi canalizare menajeră pentru localitatea Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 53 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 54 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 55 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări privind construcţia unei baze sportive multifuncţionale în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 56 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării cantităţii de 6.300 kg fier vechi.


H.C.L. nr. 57 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construirea unei fabrici de procesare produse lactate în satul Baru, comuna Baru - beneficiar S.C. "Ted International 2000" S.R.L.


H.C.L. nr. 58 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 59 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1/ 2009 privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada februarie 2009 - decembrie 2009.


H.C.L. nr. 60 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 61 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind mandatarea secretarului comunei Baru pentru avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică.


H.C.L. nr. 62 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul "Proiect integrat renovarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 63 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect elaborarea PUG şi a regulamentului local de urbanism.


H.C.L. nr. 64 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 20/ 2009 privind constituirea comisiei pentru analiza şi selectarea ofertelor pentru contractele de achiziţie publică de complexitate redusă a căror procedură de achiziţie publică este achiziţia directă.


H.C.L. nr. 65 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 128 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 66 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea virării de credite de la un capitol la altul.


H.C.L. nr. 67 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire casă de vacanţă P+M în satul Petros, Comuna Baru" - beneficiar Coconet Jana.


H.C.L. nr. 68 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului baptist din satul Valea Lupului.


H.C.L. nr. 69 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului ortodox din satul Livadia.


H.C.L. nr. 70 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 71 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea implementării proiectului "Realizarea independenţei energetice pentru imobilele-construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru pentru care contravaloarea energiei electrice se suportă din bugetul local" în cadrul programului Operaţional Sectorial 2007 - 2013, Axa prioritară 4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul schimbărilor climatice", Domeniul major de intervenţie 2": "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi".


H.C.L. nr. 72 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 73 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exploatarea aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.


H.C.L. nr. 74 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu.


H.C.L. nr. 75 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind repartizarea unei locuinţe doamnei Todoni Rodica, educatoare la Grădiniţa Petros.


H.C.L. nr. 76 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind repartizarea unei locuinţe doamnei Costa Adina-Maria, educatoare la Grădiniţa Baru.


H.C.L. nr. 77 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Construire drumuri forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 78 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă a localităţilor Baru şi Petros din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.