Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 79 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren, proprietatea privată a comunei Baru, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.


H.C.L. nr. 80 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 81 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 115 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 82 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 28/ 2009 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru proiectul "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara", iniţiat de primarul comunei.


H.C.L. nr. 83 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 63/ 2009 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect elaborarea PUG şi regulamentului local de urbanism, iniţiat de primarul comunei.


H.C.L. nr. 84 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 51/ 2007 privind aprobarea cotei lunare de combustibil pentru utilajele şi mijloacele auto din dotarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală Baru.


H.C.L. nr. 85 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unui imobil, proprietatea publică a comunei Baru.


H.C.L. nr. 86 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor din comuna Baru pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 87 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 88 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada 1.11.2009 - 31.03.2010.


H.C.L. nr. 89 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 90 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010.


H.C.L. nr. 91 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 92 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Nomenclatorului dosarelor din activitatea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Baru.


H.C.L. nr. 93 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 94 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru Pomul de Crăciun 2009.


H.C.L. nr. 95 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 96 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contractului-cadru multianual pentru lucrarea "Construire bază sportivă multifuncţională comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 97 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Baru, judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999 cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 98 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 99 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 100 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu domnul Vladislav Ştefan.


H.C.L. nr. 101 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu doamna Mara Lia.


H.C.L. nr. 102 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 141 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 103 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 104 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea unei persoane responsabilă cu ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 105 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţie "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.