Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Contact Primăria Comunei Baru


Adresă: Baru, Str. "Prof Dr St. Garbea" nr. 222, C.P. 337035, jud. Hunedoara, Romania

Telefon: 0254-778.003,

Fax: 0254-778.398.

 

Website: www.primariabaru.ro

 

Mail principal: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Secretariat: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - nerecomandat deoarece se va renunţa la acest cont de mail la finele anului 2018).

 

Mail-uri particularizate (entităţi/ servicii/ compartimente/ etc):

Primarul comunei Baru: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Viceprimarul Comunei Baru: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Secretarul Comunei Baru: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Compartiment agricolAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Compartimentul pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile (pct. 4 din Anexa la O.U.G. nr. 63/ 2010)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Serviciul Public de Asistenţă Socială (conf. art. III alin. 2  OUG 63/ 2010)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

         Aceasta este "Pagina Comunei Baru" prin intermediul căreia se realizează toate comunicările, anunţurile, informările, etc. privitoare la activitatea Consiliului Local al Comunei Baru precum şi a Primăriei Comunei Baru şi a structurilor subordonate acestora.

 

         Cu respect, vă punem la dispoziţie următoarele secţiuni (ce le puteţi regăsi şi în meniul "lateral" - click pe link-urile de mai jos, funcţie de interesul Dumneavoastră):

          Pagina Comunei Baru (pagina prezentă)

- Consiliul Local Baru (pagină ce prezintă componenţa/ numele membrilor consiliului local al comunei Baru); - Autorităţi deliberative

- Hotărâri Consiliu Local (pagină ce prezintă hotărârile consiliului local în liste a titlurilor respectivelor hotărâri, grupate pe ani şi trimestre, având inserate din anul 2010 şi fişiere .pdf cu scanarea documentelor originale); - Hotărâri/ Procese verbale

- Structura organizatorică a Primăriei Comunei Baru (pagină ce prezintă organigrama aparatului de specialitate al primăriei comunei Baru - această pagină cuprinde şi link-urile către paginile ce descriu atribuţiile compartimenteleor existente, coordonatele de contact, programul de activitate etc, precum şi link-uri către declaraţiile de avere şi de interese, acolo unde este cazul); - Autorităţi executive

- Regulamente (pagină ce prezintă regulamentele de organizare şi funcţionare existente şi care reglementează toate activităţile primăriei comunei Baru);

- Informaţii publice (pagină ce structurează datele de prezentare a subsecţiunilor/ paginilor ce sunt solicitate de legislaţia în vigoare, din punct de vedere al transparenţei, etc şi cuprinde secţiunile "Anunţuri", "Economic buget", "Rapoarte");

- Anunţuri (pagină ce prezintă anunţurile referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative, date referitoare la şedinţele publice ce cuprind data, ora, locul de desfăşurare, ordinea de zi etc);

- Economic buget (pagină ce prezintă documentele, anunţurile, etc solicitate de legislaţia în vigoare, cum ar fi proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, evoluţia execuţiei bugetului, rectificarea bugetului, contul de execuţie cu actualizarea cel puţin o dată pe trimestru);

- Rapoarte (pagină ce prezintă rapoartele periodice ccum ar fi cele legate de transparenţa decizională în administraţia publică, etc);

- Situaţii de urgenţă (pagină ce prezintă documentele de utilitate în ceea ce priveşte o situaţie de urgenţă cum ar fi inundaţia, îngheţul, poluarea accidentală, etc);

- Concursuri/ Carieră (pagină ce prezintă concursurile ce au loc pentru ocuparea, promovarea, etc a posturilor din cadrul organigramei primăriei Baru);

- WiFi4EU - Baru (pagină creată pentru transparentizarea proceselor de dezvoltare, colaborare, achiziţie, etc în cadrul proiectului "WiFi4EU - Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale");

- Strategie locală (pagină dedicată prezentării strategiei locale de dezvoltare a comunei Baru, implicit a colaborării cu terţii pe această temă);

- Statistică ();

         Pagina Cetăţeanului ()

- Responsabil (pagina de prezentare şi interacţiune imediată a funcţionarului public responsabil cu difuzarea informaţiilor publice);

- Istoric Comuna Baru (pagină ce prezintă materiale cu caracter istoric şi/ sau documentar despre istoria comunei Baru şi a localităţilor componente - Baru, Petros, Livadia şi Valea Lupului);

- Cultură şi evenimente ();

- Obiective turistice ();

- Economic - Baru ();

- GAL - Fonduri europene (pagină ce prezintă anunţurile referitoare la diverse oferte de finanţare cu sursă în fondurile europene şi nu numai, obiectivul central fiind legat de colaborarea cu G.A.L. - Grupul de Acţiune Locală - Asociaţia Microregiunea Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor);

- BPA Baru - UBB Cluj (pagină ce prezintă Baza de Practică şi Agrement a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj din comuna Baru);

         Pagina Autorităţilor ()

- Legislaţie utilă (pagină ce prezintă o listă de legislaţie utilă activităţilor derulate în cadrul primăriei comunei Baru (şi nu numai), cu posibilitate de accesare fie directă fie prin intermediul link-urilor);

- Autorităţi Publice (pagină ce reprezintă un efort de centralizare de informaţii legate de autorităţile publice implicate în activităţile posibile ale comunităţii, precum şi ale primăriei comunei Baru);

- Date contact instituţii (pagină cu datele de contact efective, inclusiv linkuri utile a instituţiilor/ autorităţilor publice implicate în activităţile posibile ale comunităţii precum şi ale primăriei comunei Baru);

- Primării Hunedoara (pagină ce prezintă lista tuturor primăriilor din judeţul Hunedoara, cu datele de contact ale acestora);

- Autorităţi în colaborare (pagină ce reprezintă un fel de listă operaţională a autorităţilor ce solicită colaborare directă prin intermediul spaţiului web);

- Documente utile (pagină ce prezintă şi oferă în format electronic documente utile în colaborarea cu autorităţile statului, inclusiv cu primăria comunei Baru);

 


 

Primăria Comunei Baru este înregistrată în "Registrul Naţional al Instituţiilor Publice" sub numărul 23.095 (Registrul Naţional al Instituţiilor Publice din România).

 


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Această secțiune a sitului vă ajută în tot ceea ce privește legăturile/ colaborarea cu toate instituțiile statului, și nu numai.

 

         Autorităţi publice.

         Aici veţi putea găsi orice element public de care aveţi nevoie în colaborările Dumneavoastră cu statul şi cu instituţiile acestora, în măsura posibilităţilor noastre de prelucrare şi prezentare - click pe link/ titlu pentru accesarea listei de informaţii. Pe măsura trecerii timpului vom căuta ca aici să găsiţi orice informaţie utilă, strict în materie de date de contact, posibile servicii şi altele corelate, uşurând astfel la maximum posibil eforturile Dumneavoastră necesare pentru a rezolva problemele Dumneavoastră şi, de ce nu, ale noastre, ale celor ce căutăm permanent ca lucrurile să meargă la maxim posibil de bine. Orice sugestie din partea Dumneavoastră va fi onorată în cel mai scurt timp posibil, ţinând cont de faptul că această secţiune a sitului nostru este strict informativă neimplicând nici un fel de răspundere de partea noastră. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Pentru accesare click pe titlul secţiunii, pe stemă sau pe acest link.

 

        Experienţă instituţională.

Aici veţi putea găsi elemente de colaborare instituţională în ceea ce priveşte schimbul de experienţă între personalul ce deserveşte autorităţile publice. Pentru început va fi vorba doar despre o iniţiativă a personalului Primăriei Comunei Baru dar sperăm ca, în viitor, fie să apară şi alte asemenea iniţiative, fie această secţiune a website-ului nostru să devină un fel de bursă de informaţii a personalului ce lucrează pentru autorităţile locale, întreţinută cu participarea tuturor celor ce doresc să se implice pentru ca viaţa acestui personal să fie mai bună, mai uşoară şi, evident, pentru creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni care, astfel, va creşte de la o participare la alta, de la o analiză la alta. Orice efort în această direcţie va fi binevenit, atât din partea personalului autorităţilor publice cât şi de partea cetăţenilor, postările Dumneavoastră fie fiind mediate înainte de publicare de administratorul sitului nostru, fie primind un cont distinct, pe baza dovezilor clare de implicare şi calitate, putând opera astfel în mod direct orice este legat de această secţiune a sitului. Vă mulţumim anticipat pentru participare!

 

Autorităţi în colaborare.

Aici vor putea fi găsite instituţiile cu care Primăria Comunei Baru colaborează în mod direct în ceea ce priveşte numeroasele raportări şi conformări la normele şi legislaţia în vigoare precum şi în ceea ce priveşte derularea a diferite activităţi specifice - click pe link/ titlu pentru a accesa aceste informaţii. Vă informăm că unele elemente ce vor fi inserate în această secţiune vor beneficia de acces restrâns (această secţiune fiind un fel de zonă colectoare globală a link-urilor/ legăturilor către siturile acestor autorităţi pentru facilitarea, centralizarea şi ergomizarea relaţiilor de colaborare, raportare, etc cu acestea), accesul public fiind permis doar acolo unde este posibil acest lucru (acces "restrâns" de norme de securitate ale administratorilor respectivelor situri). Vă mulţumim pentru înţelegere!

Pentru accesare click pe titlul secţiunii, pe logo sau pe acest link.