Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 1 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada februarie 2009 - decembrie 2009.


H.C.L. nr. 2 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Baru.


H.C.L. nr. 3 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din Comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 4 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare.


H.C.L. nr. 5 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea includerii în Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi".


H.C.L. nr. 6 din 30 ian 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Comunei Baru cu Comuna Băniţa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Baru-Băniţa".


H.C.L. nr. 7 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cotei de motorină necesară pentru acţiunile de deszăpezire din lunile ianuarie şi februarie 2009.


H.C.L. nr. 8 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 9 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor publice locale.


H.C.L. nr. 10 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008.


H.C.L. nr. 11 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii.


H.C.L. nr. 12 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea tarifului pentru închirierea microbuzului Mercedes Benz.


H.C.L. nr. 13 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu S.C. "Refraceram" S.R.L. pentru executarea unor lucrări de decolmatare a albiei râului Strei şi a afluenţilor acestuia pentru prevenirea inundaţiilor.


H.C.L. nr. 14 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea valorificării cotei de masă lemnoasă pentru anul 2009.


H.C.L. nr. 15 din 27 feb 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Baru, judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999 cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 16 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 17 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2009.


H.C.L. nr. 18 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea "Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Baru".


H.C.L. nr. 19 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor din domeniul public şi privat al comunei Baru.


H.C.L. nr. 20 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru analiza şi selecţia ofertelor pentru contractul de achiziţie publică de complexitate redusă a căror procedură de achiziţie este achiziţia directă.


H.C.L. nr. 21 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: "Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţie tehnică pentru autorizaţie de construire, avize şi acorduri" pentru obiectivul de investiţii "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotare cămin cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 22 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea "Avizului Prealabil de Oportunitate" pentru întocmirea documentaţiei P.U.Z. Construire locuinţă P+M în satul Livadia Comuna Baru.


H.C.L. nr. 23 din 23 mar 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A. a unui teren, proprietatea privată a comunei Baru.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.