Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.C.L. nr. 62 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 63 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnişoarei Ienci Anamaria-Janina.


H.C.L. nr. 64 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Baru post mortem, domnului Nicolae Gârbea, ctitorul Bisericii Ortodoxe Baru.


H.C.L. nr. 65 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baru, precum şi pentru instituţiile publice din subordinea consiliului local.


H.C.L. nr. 66 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul III 2018.


H.C.L. nr. 67 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru pe trimestrul III 2018.


H.C.L. nr. 68 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – pentru modificarea Hotărârii nr. 60/ 2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna Baru.


H.C.L. nr. 69 din 02 noiembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind propunerea de modificare şi completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru. Judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 70 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind modificarea Hotărârii nr. 63/ 2018 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnişoarei Ienci Anamaria-Janina.


H.C.L. nr. 71 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind stabilirea cuantumului şi numărului de burse pentru elevii de la şcolile din comuna Baru, aferente anului şcolar 2018 – 2019.


H.C.L. nr. 72 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin la nivelul Comunei Baru.


H.C.L. nr. 73 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 74 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind propunerea de modificare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara însuşit de Hotărârea nr. 23/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 75 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.


H.C.L. nr. 76 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Centenarului, a 600 de ani de atestare documentară a comunei Baru şi sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 77 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara a unui imobil în suprafaţă de 3375 m2, înscris în CF nr. 60786 Baru, nr. Cadastral 60786-C1, C2, C3, C4 situat în comuna Baru. Judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 78 din 04 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor ca urmare a incendiului produs la casa domnului Bujeniţă Nicolae.


H.C.L. nr. 79 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea prelungirii valabilităţíi Planului Urbanistic General al Comunei Baru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 13/ 2000 şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru nr. 14/ 2000.


H.C.L. nr. 80 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”, în vederea exercitării calităţii de autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. „Apa Prod” S.A. Deva.


H.C.L. nr. 81 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind însuşirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroşani (Valea Jiului), constând în: - colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; - operarea şi administrarea staţiei de transfer Petroşani; - operarea şi administrarea staţiilor de sortare Vulcan şi Petroşani; - transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/ depozitare, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”.


H.C.L. nr. 82 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 83 din 20 decembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru decontarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea domnului Băţălan Remus.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.

 


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.C.L. nr. 49 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea închirierii unui imobil-construcţie, în suprafaţă de 81 mp, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 50 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea închirierii unui imobil-construcţie, în suprafaţă de 20 mp, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 51 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea achiziţionării unei autobasculante.


H.C.L. nr. 52 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul II 2018.


H.C.L. nr. 53 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea execuţiei bugetului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Baru pe trimestrul II 2018.


H.C.L. nr. 54 din 20 iulie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului cu titlul „Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara” şi aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N.


H.C.L. nr. 55 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 2130/ 2013.


H.C.L. nr. 56 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială din cadrul Serviciului Public de asistenţă socială Baru, judeţul Hunedoara.


H.C.L. nr. 57 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2018.


H.C.L. nr. 58 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului ortodox din satul Baru.


H.C.L. nr. 59 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului baptist din satul Livadia.


H.C.L. nr. 60 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.


H.C.L. nr. 61 din 06 septembrie 2018 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) – privind alocarea sumei de 1500 lei pentru finanţarea festivalului internaţional „Crinul de piatră din Parâng”.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.

 


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.C.L. nr. 52 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind  aprobarea actualizării studiului de fezabilitate pentru proiectul "Alimentare cu apă şi canalizare menajeră pentru localitatea Valea Lupului, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 53 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 54 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 55 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări privind construcţia unei baze sportive multifuncţionale în comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 56 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării cantităţii de 6.300 kg fier vechi.


H.C.L. nr. 57 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construirea unei fabrici de procesare produse lactate în satul Baru, comuna Baru - beneficiar S.C. "Ted International 2000" S.R.L.


H.C.L. nr. 58 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 59 din 10 iul 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1/ 2009 privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada februarie 2009 - decembrie 2009.


H.C.L. nr. 60 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 61 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind mandatarea secretarului comunei Baru pentru avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică.


H.C.L. nr. 62 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul "Proiect integrat renovarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 63 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect elaborarea PUG şi a regulamentului local de urbanism.


H.C.L. nr. 64 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 20/ 2009 privind constituirea comisiei pentru analiza şi selectarea ofertelor pentru contractele de achiziţie publică de complexitate redusă a căror procedură de achiziţie publică este achiziţia directă.


H.C.L. nr. 65 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 128 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 66 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea virării de credite de la un capitol la altul.


H.C.L. nr. 67 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire casă de vacanţă P+M în satul Petros, Comuna Baru" - beneficiar Coconet Jana.


H.C.L. nr. 68 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului baptist din satul Valea Lupului.


H.C.L. nr. 69 din 6 aug 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul local al comunei Baru pentru sprijinirea cultului ortodox din satul Livadia.


H.C.L. nr. 70 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 71 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea implementării proiectului "Realizarea independenţei energetice pentru imobilele-construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru pentru care contravaloarea energiei electrice se suportă din bugetul local" în cadrul programului Operaţional Sectorial 2007 - 2013, Axa prioritară 4: "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul schimbărilor climatice", Domeniul major de intervenţie 2": "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi".


H.C.L. nr. 72 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 73 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exploatarea aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.


H.C.L. nr. 74 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu.


H.C.L. nr. 75 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind repartizarea unei locuinţe doamnei Todoni Rodica, educatoare la Grădiniţa Petros.


H.C.L. nr. 76 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind repartizarea unei locuinţe doamnei Costa Adina-Maria, educatoare la Grădiniţa Baru.


H.C.L. nr. 77 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Construire drumuri forestiere acces bazinet Jigoroşiţa şi acces bazinet Corbu, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 78 din 16 sep 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi extindere alimentare cu apă a localităţilor Baru şi Petros din sursa Bulbuc, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.

 


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.C.L. nr. 79 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren, proprietatea privată a comunei Baru, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.


H.C.L. nr. 80 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 81 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 115 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 82 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 28/ 2009 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru proiectul "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara", iniţiat de primarul comunei.


H.C.L. nr. 83 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru revocarea Hotărârii nr. 63/ 2009 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect elaborarea PUG şi regulamentului local de urbanism, iniţiat de primarul comunei.


H.C.L. nr. 84 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 51/ 2007 privind aprobarea cotei lunare de combustibil pentru utilajele şi mijloacele auto din dotarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală Baru.


H.C.L. nr. 85 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unui imobil, proprietatea publică a comunei Baru.


H.C.L. nr. 86 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor din comuna Baru pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 87 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 88 din 19 oct 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Programului de ocupare a forţei de muncă pentru lucrările publice de interes comunitar pe perioada 1.11.2009 - 31.03.2010.


H.C.L. nr. 89 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 90 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010.


H.C.L. nr. 91 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 92 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea Nomenclatorului dosarelor din activitatea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Baru.


H.C.L. nr. 93 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare menajeră în localitatea Livadia, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 94 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru Pomul de Crăciun 2009.


H.C.L. nr. 95 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cheltuirii unei sume din bugetul local pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă.


H.C.L. nr. 96 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contractului-cadru multianual pentru lucrarea "Construire bază sportivă multifuncţională comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 97 din 30 nov 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Baru, judeţul Hunedoara însuşit prin Hotărârea nr. 23/ 1999 cu modificările şi completările ulterioare.


H.C.L. nr. 98 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 99 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2010.


H.C.L. nr. 100 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu domnul Vladislav Ştefan.


H.C.L. nr. 101 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unei convenţii civile cu doamna Mara Lia.


H.C.L. nr. 102 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării a 141 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 103 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea vânzării unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 104 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind desemnarea unei persoane responsabilă cu ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 105 din 26 dec 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea comisiei pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţie "Proiect integrat renovare, modernizare şi dotarea Căminului Cultural, realizarea reţelei de canalizare şi amenajarea străzilor din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.

 


 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.C.L. nr. 24 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea delegării gestiunii prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. "Apa Prod" S.A. Deva.


H.C.L. nr. 25 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea decontării cheltuielilor făcute cu ocazia înmormântării domnului Rusu Ion, persoană fără aparţinători, cu ultimul domiciliu în comuna Baru.


H.C.L. nr. 26 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului integrat "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 27 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 28 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru proiectul integrat "Montare pompă căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoanele cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 29 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea încheierii unui contract cu un ocol silvic pentru administrarea pădurii proprietatea publică a comunei Baru.


H.C.L. nr. 30 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 31 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea închirierii unor imobile, proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 32 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea taxei de închiriere pentru imobile proprietatea privată a comunei Baru.


H.C.L. nr. 33 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea deplasării în străinătate în interes de serviciu a domnului Răducanu Daniel, Primarul Comunei Baru.


H.C.L. nr. 34 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea criteriilor de selectare a societăţii cu care Consiliul Local al Comunei Baru va încheia un contract de asociere în participaţiune pentru producerea de energie electrică.


H.C.L. nr. 35 din 14 apr 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea realizării proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 36 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


H.C.L. nr. 37 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 38 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind transmiterea cu titlu gratuit către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren, proprietatea privată a comunei Baru, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.


H.C.L. nr. 39 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 40 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea implementării proiectului "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Baru prin implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune documente".


H.C.L. nr. 41 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 42 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire locuinţă P+M în satul Petros, comuna Baru" + beneficiar Dencişor Dorin-Octavian.


H.C.L. nr. 43 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ "Construire locuinţă P+M în satul Petros, comuna Baru" - beneficiar Sălăşan Corneliu.


H.C.L. nr. 44 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind protecţia drumurilor comunale şi stabilirea unor taxe şi tarife pentru circulaţia pe aceste drumuri.


H.C.L. nr. 45 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru modificarea Hotărârii nr. 12/ 2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Baru cu Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local al Oraşului Haţeg, Universitatea Bucureşti şi consiliile locale ale comunelor Bretea Română, General Berthelot, Densuş, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Sântămărie Orlea, Sălaşu de Sus, Sarmisegetuza şi Toteşti la Asociaţia Intercomunală "Ţara Haţegului".


H.C.L. nr. 46 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea completării Statutului Asociaţiei Intercomunale "Ţara Haţegului".


H.C.L. nr. 47 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Comunei Baru cu judeţul Hunedoara şi cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 48 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Comunei Baru a proiectului "Realizarea unei reţele electrice de distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate ale cetăţenilor de etnie romă din satul Baru, comuna Baru, judeţul Hunedoara".


H.C.L. nr. 49 din 29 mai 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea decontării cheltuielilor efectuate cu ocazia sărbătoririi "Zilei Eroilor".


H.C.L. nr. 50 din 12 iun 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind trecerea în domeniul public al comunei Baru şi administrarea Consiliului Local Baru a drumurilor forestiere de pe raza comunei Baru.


H.C.L. nr. 51 din 12 iun 2009 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2009.


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.