Primăria Comunei Baru, județ Hunedoara, România

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

H.C.L. nr. 34 din 18 apr 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 35 din 18 apr 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - pentru completarea şi modificarea Hotărârii nr. 33/ 2008 privind aprobarea vânzării a 458 m3 masă lemnoasă.


H.C.L. nr. 36 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind rectificarea bugetului local al comunei Baru pe anul 2008.


H.C.L. nr. 37 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007.


H.C.L. nr. 38 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.


H.C.L. nr. 39 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind modificarea Programului anual al achiziţiilor publice.


H.C.L. nr. 40 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii Asociaţiei sportive "Streiul Baru".


H.C.L. nr. 41 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind asocierea Consiliului Local al Comunei Baru cu Consiliul Local al Oraşului Haţeg şi consiliile locale ale comunelor: Bretea Română, Densuş, General Berthelot, Pui, Rîu de Mori, Răchitova, Sîntămăria Orlea, Sălaşu de Sus, Sarmisegetuza şi Toteşti în scopul accesării de fonduri în cadrul Programului PHARE 2006 - "Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu".


H.C.L. nr. 42 din 16 mai 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii.


H.C.L. nr. 43 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alegerea comisiei de validare.


H.C.L. nr. 44 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 1 iunie 2008 în Consiliul Local al Comunei Baru.


H.C.L. nr. 45 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind constituirea Consiliului Local al Comunei Baru.


H.C.L. nr. 46 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


H.C.L. nr. 47 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind alegerea viceprimarului.


H.C.L. nr. 48 din 20 iun 2008 (Comuna Baru, Judeţul Hunedoara) - privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate.

 


 

Notă: Pentru accesarea unor H.C.L.-uri mai vechi de 10 ani de la emiterea lor (scanare în format .pdf) puteţi să vă adresaţi la secretariatul Primăriei Comunei Baru, în conformitate cu procedurile atrase de normativele şi legislaţia în vigoare.

La acest moment, pe site-ul primăriei Comunei Baru, pentru aceste H.C.L.-uri, există doar listarea titlului lor (fără link-uri către documentul scanat), aşa cum este consemnat în Registrul de H.C.L.-uri al Comunei Baru.